Maliye Bakanlığı tarafından son yıllarda hayata geçirilen e-uygulamalardan biri olan DefterBeyan Sistemi ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkân tanınmaktadır. Ayrıca, mükelleflerin istemeleri halinde elektronik ortamda “e-serbest meslek makbuzu”, “e-sevk irsaliyesi” ve “e-müstahsil makbuzu” uygulamalarını kullanmalarına da imkân sağlanmaktadır. Getirilen yeni sistemle artık gelir vergisi mükellefi olan serbest meslek erbapları, Defter-Beyan Sistemi ile gelir ve gider kayıtlarını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek, defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilecek, saklayabilecekler ve beyannameleri gönderebileceklerdir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

imdat türkay Grup başkanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Maliye Bakanlığı tarafından son yıllarda hayata geçirilen e-uygulamalardan biri olan DefterBeyan Sistemi ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkân tanınmaktadır. Ayrıca, mükelleflerin istemeleri halinde elektronik ortamda “e-serbest meslek makbuzu”, “e-sevk irsaliyesi” ve “e-müstahsil makbuzu” uygulamalarını kullanmalarına da imkân sağlanmaktadır. Getirilen yeni sistemle artık gelir vergisi mükellefi olan serbest meslek erbapları, Defter-Beyan Sistemi ile gelir ve gider kayıtlarını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek, defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilecek, saklayabilecekler ve beyannameleri gönderebileceklerdir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..