Dünyada son yıllarda foreks piyasası hızlı bir büyüme göstermiştir. Bunun en önemli nedeni küçük miktarlı sermaye ile yüksek miktarda gelir elde etme ihtimalinin olmasıdır. Türkiye’de ise foreks işlemleri 2499 Sayılı Mülga Sermaye Piyasası Kanunu ile yasal alt yapıya kavuşmuş ve daha sonra kabul edilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre ise foreks işlemlerinin türev araç olduğu kabul edilmiştir. Foreks işlemlerinin yasal alt yapıya kavuşması ile gerçek kişilerin foreks işlemlerinden elde ettiği gelirin gelir vergisine tabi olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Vergi idaresi foreks işlemlerinin ticari bir organizasyon içerisinde yapılması durumunda ticari kazanç olarak vergilendirileceğini kabul etmektedir. Ticari organizasyonun varlığı ise devamlılık ile tespit edilmeye çalışılmaktadır. Oysa foreks işlemleri gibi diğer türev araçlar Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. Madde kapsamında tevkifat yolu ile vergilendirilmektedir. Dolayısıyla gerçek kişilerin foreks işlemlerinden elde ettikleri gelirin de Gelir Vergisi Kanunu geçici 67.Madde kapsamında vergilendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Soner YAKAR* - Serkan Yılmaz KANDIR** *Doç. Dr., Çukurova Üni., İİBF, Maliye - ** Prof. Dr., Çukurova Üni., İİBF, İşletme

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Dünyada son yıllarda foreks piyasası hızlı bir büyüme göstermiştir. Bunun en önemli nedeni küçük miktarlı sermaye ile yüksek miktarda gelir elde etme ihtimalinin olmasıdır. Türkiye’de ise foreks işlemleri 2499 Sayılı Mülga Sermaye Piyasası Kanunu ile yasal alt yapıya kavuşmuş ve daha sonra kabul edilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre ise foreks işlemlerinin türev araç olduğu kabul edilmiştir. Foreks işlemlerinin yasal alt yapıya kavuşması ile gerçek kişilerin foreks işlemlerinden elde ettiği gelirin gelir vergisine tabi olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Vergi idaresi foreks işlemlerinin ticari bir organizasyon içerisinde yapılması durumunda ticari kazanç olarak vergilendirileceğini kabul etmektedir. Ticari organizasyonun varlığı ise devamlılık ile tespit edilmeye çalışılmaktadır. Oysa foreks işlemleri gibi diğer türev araçlar Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. Madde kapsamında tevkifat yolu ile vergilendirilmektedir. Dolayısıyla gerçek kişilerin foreks işlemlerinden elde ettikleri gelirin de Gelir Vergisi Kanunu geçici 67.Madde kapsamında vergilendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

  • Hiç yorum bulunmuyor..