Devletler vergiler yoluyla mali ve mali olmayan birçok kamu politikası yürütmektedir. Bu kamu politikalarının istenilen amaç ve hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılabilmesi için vergi gelirlerinin en az kayıpla tahsil edilmesi gerekmektedir. Birçok ülkede vergi denetimleri yoluyla vergi kayıp ve kaçakları önlenmeye çalışılarak vergi gelirlerindeki kayıp azaltılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan yaygın ve yoğun vergi denetimi ile mükelleflerin belge düzenine uyması, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve mükelleflerin eğitilerek vergisel hataların önlenmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak yaygın ve yoğun vergi denetimi ile defter, levha ve belge kontrolüne ilişkin denetim, ödeme kaydedici cihazların kullanımına ilişkin denetim, yol denetimleri ve günlük hâsılatın tespitine ilişkin denetimler yapılmaktadır. Çalışmada, 2001-2017 yılları verileri ile bu dönemde vergi denetimi ile ilgili yapılan değişiklikler göz önüne alındığında yaygın ve yoğun vergi denetiminde yıllar itibariyle etkin olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir ilerleme kaydedilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ulvi SANDALCI Araş. Gör. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Devletler vergiler yoluyla mali ve mali olmayan birçok kamu politikası yürütmektedir. Bu kamu politikalarının istenilen amaç ve hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılabilmesi için vergi gelirlerinin en az kayıpla tahsil edilmesi gerekmektedir. Birçok ülkede vergi denetimleri yoluyla vergi kayıp ve kaçakları önlenmeye çalışılarak vergi gelirlerindeki kayıp azaltılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan yaygın ve yoğun vergi denetimi ile mükelleflerin belge düzenine uyması, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve mükelleflerin eğitilerek vergisel hataların önlenmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak yaygın ve yoğun vergi denetimi ile defter, levha ve belge kontrolüne ilişkin denetim, ödeme kaydedici cihazların kullanımına ilişkin denetim, yol denetimleri ve günlük hâsılatın tespitine ilişkin denetimler yapılmaktadır. Çalışmada, 2001-2017 yılları verileri ile bu dönemde vergi denetimi ile ilgili yapılan değişiklikler göz önüne alındığında yaygın ve yoğun vergi denetiminde yıllar itibariyle etkin olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir ilerleme kaydedilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..