3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesine göre mükelleflerin indirim mekanizmasından yararlanması için kendilerine düzenlenen belgelerin; muteber bir belge olması ve kanununda yazılı diğer şartları sağlaması gerekmektedir. Sahte belge kavramı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde tanımlanmıştır. Madde metninden hareketle; yasal süre içerinde kanuni defterlere kaydedilen ve indirim konusu yapılan KDV; gerçekte yüklenilen bir vergi olmadığından indirim konusu yapılamayacaktır. Ayrıca yüklenilen KDV listesinde yer alsa dahi iade alınması mümkün olmayacaktır. Mükelleflerin, tevkifata tabi mal veya hizmet alımlarının sahte fatura ile belgelendirilmesi durumunda; tevkifattan arta kalan tutarın indirim ve yüklenim hesaplarından çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca sahte belge düzenleyicileri açısından komisyon gelirinin hesabında tevkifattan arta kalan tutarın esas alınması gerektiği düşünülmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Oğuzhan ARMAĞAN* Kadir BENLİ** Vergi Müfettişi Yardımcısı* Vergi Müfettişi Yardımcısı**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesine göre mükelleflerin indirim mekanizmasından yararlanması için kendilerine düzenlenen belgelerin; muteber bir belge olması ve kanununda yazılı diğer şartları sağlaması gerekmektedir. Sahte belge kavramı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde tanımlanmıştır. Madde metninden hareketle; yasal süre içerinde kanuni defterlere kaydedilen ve indirim konusu yapılan KDV; gerçekte yüklenilen bir vergi olmadığından indirim konusu yapılamayacaktır. Ayrıca yüklenilen KDV listesinde yer alsa dahi iade alınması mümkün olmayacaktır. Mükelleflerin, tevkifata tabi mal veya hizmet alımlarının sahte fatura ile belgelendirilmesi durumunda; tevkifattan arta kalan tutarın indirim ve yüklenim hesaplarından çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca sahte belge düzenleyicileri açısından komisyon gelirinin hesabında tevkifattan arta kalan tutarın esas alınması gerektiği düşünülmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..