Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır. Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu* 1 ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kuramlar Vergisi Kanunu2 dünyadaki yaygın uygulamalara paralel olarak tek kanun haline getirilmektedir. Çalışmamızda yeni tasarıda da yer alan serbest meslek kazançlarının nasıl vergilendirileceği yönünde açıklamalarda bulunulacaktır. Söz konusu tasarının yasalaşması sürecinde değişikliklerin olabileceği hususu göz ardı edilmemelidir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Sabri OZAN Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda (GVK) çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere bakıldığı zaman vergi adaletini sağlamaya yönelik düzenlemelerin yanı sıra beyanname veren mükellef sayılarını artıran ve gider kısıtlaması yapan düzenlemelerin olduğu görülmektedir. 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklerin ve yeniliklerin uygulamasının nasıl olacağı çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

  • Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır. Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu* 1 ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kuramlar Vergisi Kanunu2 dünyadaki yaygın uygulamalara paralel olarak tek kanun haline getirilmektedir. Çalışmamızda yeni tasarıda da yer alan serbest meslek kazançlarının nasıl vergilendirileceği yönünde açıklamalarda bulunulacaktır. Söz konusu tasarının yasalaşması sürecinde değişikliklerin olabileceği hususu göz ardı edilmemelidir.

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinde mükellefler tarafından ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için adı geçen Kanun’da aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname vermeleri gerektiği belirtilmiştir. Aynı Kanun’un 84’üncü maddesine göre de dar mükellefiyete tabi olan mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle alınmayanların beyanına ilişkin olarak münferit beyanname vermeleri gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Münferit beyanname verildikten sonra dar mükelleflerin yıllık beyanname vermelerini gerektirecek bir kazanç veya irat ortaya çıktığında yıllık gelir vergisi beyanının nasıl yapılacağı çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..