Devletin yürütmüş olduğu mali ve ekonomik politikalar, mükelleflerin hissettikleri vergi yükü, sahip oldukları vergi zihniyeti ve ahlakı ile yasal düzenlemeler, işgücü piyasası ve sosyal koruma sistemlerine ilişkin düzenlemeler, bireylerin ve firmaların kayıt dışı eğilimlerini etkilemektedir. Devletin mali ve ekonomik eylemlerinin, temsil ve hizmet ettiği kişi açısından olumlu ya da olumsuz algısı toplumda kayıt dışılık kültürünün oluşması açısından önemlidir. Kayıt dışı ekonomi, toplumda sosyal bir olgu haline geldikçe resmi sistemlerin kayıt dışılıkla mücadelesi de zorlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kayıt dışı ekonomi olgusunun toplumsal olarak nasıl algılandığını ve yürütülen mali politikaların nasıl değerlendirildiğini analiz etmektir. Bu amaç kapsamında Çorum ilinde yaşayan 420 kişiyle bir saha araştırması yapılmıştır. Anket sonucu ulaşılan bilgiler, keşifsel faktör analizi ve farklılaşma analizleri (bağımsız örneklem T testi ve ANOVA) yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların genel sonucu, kayıt dışı davranma eylemlerinin toplumda yaygın bir davranış olduğuna ilişkin toplumsal bir algının oluştuğudur. Kayıt dışı ekonomi, genel olarak olumsuz bir olgu olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan vergi kaçırma davranışı, vergi bilinci eksikliğinden ziyade vergi sistemindeki sorunlar, kamu harcamalarının yanlış kullanıldığı düşüncesi ve işsizlik gibi ekonomik problemlerden etkilenmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Neslihan KOÇ* - Özgür Emre KOÇ** *Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü - **Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, İİ

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Devletin yürütmüş olduğu mali ve ekonomik politikalar, mükelleflerin hissettikleri vergi yükü, sahip oldukları vergi zihniyeti ve ahlakı ile yasal düzenlemeler, işgücü piyasası ve sosyal koruma sistemlerine ilişkin düzenlemeler, bireylerin ve firmaların kayıt dışı eğilimlerini etkilemektedir. Devletin mali ve ekonomik eylemlerinin, temsil ve hizmet ettiği kişi açısından olumlu ya da olumsuz algısı toplumda kayıt dışılık kültürünün oluşması açısından önemlidir. Kayıt dışı ekonomi, toplumda sosyal bir olgu haline geldikçe resmi sistemlerin kayıt dışılıkla mücadelesi de zorlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kayıt dışı ekonomi olgusunun toplumsal olarak nasıl algılandığını ve yürütülen mali politikaların nasıl değerlendirildiğini analiz etmektir. Bu amaç kapsamında Çorum ilinde yaşayan 420 kişiyle bir saha araştırması yapılmıştır. Anket sonucu ulaşılan bilgiler, keşifsel faktör analizi ve farklılaşma analizleri (bağımsız örneklem T testi ve ANOVA) yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların genel sonucu, kayıt dışı davranma eylemlerinin toplumda yaygın bir davranış olduğuna ilişkin toplumsal bir algının oluştuğudur. Kayıt dışı ekonomi, genel olarak olumsuz bir olgu olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan vergi kaçırma davranışı, vergi bilinci eksikliğinden ziyade vergi sistemindeki sorunlar, kamu harcamalarının yanlış kullanıldığı düşüncesi ve işsizlik gibi ekonomik problemlerden etkilenmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..