Beyan esasına dayanan Türk vergi sisteminde mükellef ve vergi sorumlularının, kendi beyannamelerine karşı dava açma hakları bulunmamaktadır. İhtirazi kayıt müessesesi, bu durumun istisnalarından biridir. Bu müessese, kanunda doğrudan tanımlanmamış ve yargı organlarının içtihatlarıyla oluşmuştur. Uygulamaya yönelik kanunda bir boşluk ortaya çıkaran bu durum, özellikle kanuni süresinden sonra ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere ilişkin yargı organları arasında uygulama birliği sağlanamamasına sebep olmuştur. Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarihli ve 2015/15100 Başvuru Numaralı kararında yer alan görüşlerinin, Danıştay’ın konuyla ilgili istikrar kazanmış kararlarının aksi yönünde olduğu görülmüştür. Bu karar doğrultusunda yapılacak işlemler ile uygulamada birlik sağlanacaktır. Ancak vergi idaresinin vergi kaçakçılığıyla mücadelesine zayıflatıcı etkisi olacağını düşündüğümüz yeni uygulamaya yönelik yapılacak yasal düzenlemeler ile bu etkinin de ortadan kaldırılabileceğini düşünmekteyiz.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Levent ÖZKAYA* - Leyla ÖZKAYA** *Vergi Müfettişi - **Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Beyan esasına dayanan Türk vergi sisteminde mükellef ve vergi sorumlularının, kendi beyannamelerine karşı dava açma hakları bulunmamaktadır. İhtirazi kayıt müessesesi, bu durumun istisnalarından biridir. Bu müessese, kanunda doğrudan tanımlanmamış ve yargı organlarının içtihatlarıyla oluşmuştur. Uygulamaya yönelik kanunda bir boşluk ortaya çıkaran bu durum, özellikle kanuni süresinden sonra ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere ilişkin yargı organları arasında uygulama birliği sağlanamamasına sebep olmuştur. Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarihli ve 2015/15100 Başvuru Numaralı kararında yer alan görüşlerinin, Danıştay’ın konuyla ilgili istikrar kazanmış kararlarının aksi yönünde olduğu görülmüştür. Bu karar doğrultusunda yapılacak işlemler ile uygulamada birlik sağlanacaktır. Ancak vergi idaresinin vergi kaçakçılığıyla mücadelesine zayıflatıcı etkisi olacağını düşündüğümüz yeni uygulamaya yönelik yapılacak yasal düzenlemeler ile bu etkinin de ortadan kaldırılabileceğini düşünmekteyiz.

  • Hiç yorum bulunmuyor..