Türk Hukuk Sistemi’nde genel itibarı ile sözleşmelerin taraflarca hazırlanıp düzenlenmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup akitlerin tanzim edilmesinde “şekilsel serbestlik” ilkesi geçerlidir. Tarafları akitlerin tanzimi esnasında herhangi bir şekil şartına bağlayan hukuki bir durum bulunmadığı müddetçe, sözleşmelerin sözlü veyahut adi/resmi yazılı yapmalarını engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Fakat akitlerin tanzimi şekil şartına bağlanıp ve şekilsel olarak da yazılı düzenlenip imza atılması gereken durumlarda ise konunun detaylı bir şekilde ele alınması ve üzerinde hassasiyetle durulması hususiyet teşkil etmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

MEHMET EMRAH BİNİCİ Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların memuriyete başlangıç derece ve kademeleri ile yükselebilecekleri azami derece ve kademeleri sarih bir şekilde izah etmiş olup; kamu kurumlarında çalışmakta olan memurların genel itibarı ile üst derecelere ilerleme usullerinin, her yıl bir kademe ve üç yılda da bir derece alma suretiyle gerçekleşeceğini ifade edilmiştir. Normal şartlarda her yıl bir kademe ve üç yılda da bir derece alma suretiyle gerçekleşeceğini ifade edilen bu süreç yine aynı Kanun kapsamında belirli şartlara sahip olunduğu takdirde, memurların bulundukları kadro derecesinin üstündeki kadrolara atanması da mümkündür. Bu şekilde üst derecelere atanan devlet memurları maaşlarını üst derecelerden alabilmekte ve kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri daha önceki mevcut derecesine göre ilerleyebilmektedir.

  • Türkiye’de “lig” bazı ayrımı kapsamında çok sayıda profesyonel futbol kulübü faaliyet göstermekte olup, bu kulüplerin yasal kuruluş biçimleri, organizasyon yapıları ve vergisel mükellefiyetlerinin kapsamı kazuistik bir yapı sergilemekte olup son on beş yıllık periyot sürecinde bu kazuistik yapı ve finansal/mali yönetim konusunda yaşanılan aksaklıklar nedeni ile kayda değer bir ticari başarı elde edilememiştir. Bu durum profesyonel spor kulüplerinin hukuki statüleri, mali yapıları ve vergisel mükellefiyetleri açısından başarıya ulaşma noktasında bazı tereddütlere sebebiyet vermiş ve çözüme ilişkin mevzuat düzenlemelerini zorunlu kılmıştır.

  • Türk Hukuk Sistemi’nde genel itibarı ile sözleşmelerin taraflarca hazırlanıp düzenlenmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup akitlerin tanzim edilmesinde “şekilsel serbestlik” ilkesi geçerlidir. Tarafları akitlerin tanzimi esnasında herhangi bir şekil şartına bağlayan hukuki bir durum bulunmadığı müddetçe, sözleşmelerin sözlü veyahut adi/resmi yazılı yapmalarını engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Fakat akitlerin tanzimi şekil şartına bağlanıp ve şekilsel olarak da yazılı düzenlenip imza atılması gereken durumlarda ise konunun detaylı bir şekilde ele alınması ve üzerinde hassasiyetle durulması hususiyet teşkil etmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..