Türk Hukuk Sistemi’nde genel itibarı ile sözleşmelerin taraflarca hazırlanıp düzenlenmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup akitlerin tanzim edilmesinde “şekilsel serbestlik” ilkesi geçerlidir. Tarafları akitlerin tanzimi esnasında herhangi bir şekil şartına bağlayan hukuki bir durum bulunmadığı müddetçe, sözleşmelerin sözlü veyahut adi/resmi yazılı yapmalarını engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Fakat akitlerin tanzimi şekil şartına bağlanıp ve şekilsel olarak da yazılı düzenlenip imza atılması gereken durumlarda ise konunun detaylı bir şekilde ele alınması ve üzerinde hassasiyetle durulması hususiyet teşkil etmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

MEHMET EMRAH BİNİCİ Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Türk Hukuk Sistemi’nde genel itibarı ile sözleşmelerin taraflarca hazırlanıp düzenlenmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup akitlerin tanzim edilmesinde “şekilsel serbestlik” ilkesi geçerlidir. Tarafları akitlerin tanzimi esnasında herhangi bir şekil şartına bağlayan hukuki bir durum bulunmadığı müddetçe, sözleşmelerin sözlü veyahut adi/resmi yazılı yapmalarını engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Fakat akitlerin tanzimi şekil şartına bağlanıp ve şekilsel olarak da yazılı düzenlenip imza atılması gereken durumlarda ise konunun detaylı bir şekilde ele alınması ve üzerinde hassasiyetle durulması hususiyet teşkil etmektedir.

  • Kaliforniya Solucanı gübresi; tarımsal üretim noktasında verimi arttırmak adına küresel piyasalarda sıklıkla kullanılmaya başlanılması ile beraber oluşan verim artışına müteakiben bu ürün Türk tarım sektöründe de kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu ürünün Türkiye?de tarım sektörü piyasasına yeni yeni girmeye başlamış olması ve hızla bu piyasada kendine yer bulması vergisel mevzuat açısından bazı sorunlara sebebiyet vermiş ve vergisel anlamda tam anlamıyla tanımlaması yapılmamıştır. Bu durum ise; bu ürünü üreten şahıs ve kurumlar ile tüketen şahıs ve kurumlar arasında vergisel yönden tarafları aydınlatıcı ve yol gösterici mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..