1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır Oranlı Emlak Vergisi” uygulamasına yer verilmiştir. Biz de bu çalışmamızda, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, engellilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin TOKİ’den satın almış oldukları konutlarda, “Sıfır Oranlı Emlak Vergisi” hükümlerinden yararlanamamalarına ilişkin sorundan ve ayrıca söz konusu sorunun çözümüne yönelik olası çözüm önerilerinin neler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ramazan GÜNGÖR Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Mükelleflere finansal açıdan destek sağlamak amacıyla Katma Değer Vergisi Kanunu’nda vergi iadelerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Ancak mükelleflerin KDV iade taleplerinin yerine getirilebilmesi için, kanunun uygulamasına yönelik olarak çıkarılan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde belirlenen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekmektedir. Tebliğde yer alan usul ve esaslara gerektiği gibi uyulmadığı takdirde vergi iadesinin alınması akamete uğramaktadır. Fason tekstil ve konfeksiyon işleri ile uğraşan mükelleflerin tevkifat iadesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle KDV iadeleri de belli şartlara bağlanmıştır. Bu çalışmamızda, fason tekstil ve konfeksiyon işleri ile uğraşan mükelleflerin tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacakları doğmuşsa, öncelikle hangi KDV alacağının iade edileceğine ilişkin hususlara yer verilecektir.

  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır Oranlı Emlak Vergisi” uygulamasına yer verilmiştir. Biz de bu çalışmamızda, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, engellilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin TOKİ’den satın almış oldukları konutlarda, “Sıfır Oranlı Emlak Vergisi” hükümlerinden yararlanamamalarına ilişkin sorundan ve ayrıca söz konusu sorunun çözümüne yönelik olası çözüm önerilerinin neler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

  • Hiç yorum bulunmuyor..