Vergisel arama, bir koruma tedbiri olan adli aramanın vergi hukukuna özgü bir türüdür. Vergisel arama ile yükümlü ve/veya kaçakçılıkla ilgili kişilerin üzerlerinde, evlerinde, işyerlerinde ve benzeri yerlerde vergi suç ve kabahatlerine yönelik delil elde edilmeye çalışılır. Dolayısıyla vergisel arama, aramaya muhatap olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ağır bir müdahale niteliği taşımaktadır. Söz konusu müdahalenin hukuka uygun kabul edilebilmesi için vergisel aramanın mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu çalışmada vergisel aramanın uygulanabilmesi için varlığı aranan şartlar inceleme konusu yapılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İhsan Cemil DEMİR* - Harun AKGÜL** *Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üni., İİBF Maliye Bölümü - **Araş. Gör., Çukurova Üni., Hukuk Fakültesi,

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergisel arama, bir koruma tedbiri olan adli aramanın vergi hukukuna özgü bir türüdür. Vergisel arama ile yükümlü ve/veya kaçakçılıkla ilgili kişilerin üzerlerinde, evlerinde, işyerlerinde ve benzeri yerlerde vergi suç ve kabahatlerine yönelik delil elde edilmeye çalışılır. Dolayısıyla vergisel arama, aramaya muhatap olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ağır bir müdahale niteliği taşımaktadır. Söz konusu müdahalenin hukuka uygun kabul edilebilmesi için vergisel aramanın mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu çalışmada vergisel aramanın uygulanabilmesi için varlığı aranan şartlar inceleme konusu yapılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..