Küreselleşme ile birlikte gelişen finansal piyasalarda finansal araçların çeşitliliğini arttırmak bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Sermaye hareketlerinin de hızlandığı bu süreçte özellikle risk yönetimi açısından temel finansal araçlardaki boşluğu türev finansal araçlar doldurmuştur. Günümüzde sadece organize piyasalarda 25 milyar adedi aşan işlem miktarı ile türev finansal araçlar oldukça yaygın olarak işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu araçların muhasebeleştirilmesi de işletmeler açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın temel amacı da türev finansal araçların muhasebeleştirilmesinin özellikle uygulayıcılar açısından daha kolay anlaşılmasının sağlanmasıdır. Çalışmada öncelikle türev finansal araçlarla ilgili kısa bilgiler verilerek bu araçların ilgili düzenlemeler kapsamında değerlemesi ve TMS/TFRS’ deki düzenlemelere göre Tekdüzen Hesap Planına uygun olacak şekilde muhasebeleştirilmesi örnekler yardımıyla açıklanmıştır

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Elif Yücel Dr. Öğr. Üye., Uludağ Üniv. İİBF/İşletme/Muhasebe-Finansman

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Küreselleşme ile birlikte gelişen finansal piyasalarda finansal araçların çeşitliliğini arttırmak bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Sermaye hareketlerinin de hızlandığı bu süreçte özellikle risk yönetimi açısından temel finansal araçlardaki boşluğu türev finansal araçlar doldurmuştur. Günümüzde sadece organize piyasalarda 25 milyar adedi aşan işlem miktarı ile türev finansal araçlar oldukça yaygın olarak işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu araçların muhasebeleştirilmesi de işletmeler açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın temel amacı da türev finansal araçların muhasebeleştirilmesinin özellikle uygulayıcılar açısından daha kolay anlaşılmasının sağlanmasıdır. Çalışmada öncelikle türev finansal araçlarla ilgili kısa bilgiler verilerek bu araçların ilgili düzenlemeler kapsamında değerlemesi ve TMS/TFRS’ deki düzenlemelere göre Tekdüzen Hesap Planına uygun olacak şekilde muhasebeleştirilmesi örnekler yardımıyla açıklanmıştır

  • Hiç yorum bulunmuyor..