Hizmet akdiyle çalışan işçiye sosyal bakımdan uygun bir yaşama biçimini asgari düzeyde sağlaması amacıyla verilen asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile işverenin istihdam etmiş olduğu her bir işçi için katlanmak zorunda olduğu fiskal yükümlülüklerden oluşan asgari ücret üzerindeki vergi takozu, toplam işgücü maliyeti ile işçinin eline geçecek net ücret arasında ciddi bir fark meydana getirerek toplam işgücü maliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda; Türkiye’de vergi takozunun ve asgari ücretin işsizlik üzerindeki etkileri 1989SY01- 2016SY02 dönemi için ekonometrik olarak incelenecek olup çalışmanın, işsizliğin nedenleri arasında yer alan vergi takozuna politika yapıcılarının dikkatlerini bir kez daha konu üzerine çekecek olması yönüyle literatüre bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Hüseyin Kutbay-Cemaleddin Gerede-Elyasa Aksoy Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü,Dr,Araş.Görv.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Hizmet akdiyle çalışan işçiye sosyal bakımdan uygun bir yaşama biçimini asgari düzeyde sağlaması amacıyla verilen asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile işverenin istihdam etmiş olduğu her bir işçi için katlanmak zorunda olduğu fiskal yükümlülüklerden oluşan asgari ücret üzerindeki vergi takozu, toplam işgücü maliyeti ile işçinin eline geçecek net ücret arasında ciddi bir fark meydana getirerek toplam işgücü maliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda; Türkiye’de vergi takozunun ve asgari ücretin işsizlik üzerindeki etkileri 1989SY01- 2016SY02 dönemi için ekonometrik olarak incelenecek olup çalışmanın, işsizliğin nedenleri arasında yer alan vergi takozuna politika yapıcılarının dikkatlerini bir kez daha konu üzerine çekecek olması yönüyle literatüre bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..