Uluslararası Muhasebe Standartları(UMS)'dan Türkçeye çevrilen ve yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile yürürlükte bulunan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında yer alan yer alan muhasebeleştirme ilkeleri arasında farklar bulunmaktadır. Vergi kanunları vergi matrahının tespitini amaçlamış iken TMS, işletmelere yatırım yapacakların, çalışanların, borç verenlerin, müşterilerin işletmenin günün piyasa şartlarındaki yerini, gücünü, risklerini vb. durumları görmesini amaçlamaktadır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde muhasebe kayıtları yapılırken dikkate alınacak değerlemelere ilişkin farklar kısaca anlatılmaya çalışılacaktır. Konu çok kapsamlı olup her olay karşısında değerleme farklılaşabilmekte olup bu nedenle çok detaya inilmeden genel hatlarıyla özetlenmeye çalışılmıştır.

Açıklamasıİndir
Makale

Makaleyi PDF olarak indirebilirsiniz.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Göksal ALTUN YMM, Eski Vergi Denetmeni

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Uluslararası Muhasebe Standartları(UMS)'dan Türkçeye çevrilen ve yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile yürürlükte bulunan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında yer alan yer alan muhasebeleştirme ilkeleri arasında farklar bulunmaktadır. Vergi kanunları vergi matrahının tespitini amaçlamış iken TMS, işletmelere yatırım yapacakların, çalışanların, borç verenlerin, müşterilerin işletmenin günün piyasa şartlarındaki yerini, gücünü, risklerini vb. durumları görmesini amaçlamaktadır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde muhasebe kayıtları yapılırken dikkate alınacak değerlemelere ilişkin farklar kısaca anlatılmaya çalışılacaktır. Konu çok kapsamlı olup her olay karşısında değerleme farklılaşabilmekte olup bu nedenle çok detaya inilmeden genel hatlarıyla özetlenmeye çalışılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..