6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun 1954 yılından bu yana yürürlükte bulunmakta olup, bu kanunun hükümleri Devlete, il Ozel Idarelerine ve Belediyelere ait bir kısım asli ve fer'i amme alacakları ile bunların takip masrafları hakkında uygulanmaktadır. Bu kanunun kapsamının çok geniş olmasına rağmen, yürürlük tarihinden beri bu kanunda yapılan değişiklikler az sayılabilecek kadardır. Bu nedenle Kanunun bazı hükümlerinin uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılmakıa, bu durum ise, kanunda değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Kanunun uygulanmasında karşılaşılan bazı güçlükler ile bunların giderilmesine ilişkin görüş ve önerilerimiz aşağıda açıklanmıştır.

Açıklamasıİndir
Makale

Makaleyi PDF olarak indirebilirsiniz.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Zikri ILGAR Vergi Denetmeni

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun 1954 yılından bu yana yürürlükte bulunmakta olup, bu kanunun hükümleri Devlete, il Ozel Idarelerine ve Belediyelere ait bir kısım asli ve fer'i amme alacakları ile bunların takip masrafları hakkında uygulanmaktadır. Bu kanunun kapsamının çok geniş olmasına rağmen, yürürlük tarihinden beri bu kanunda yapılan değişiklikler az sayılabilecek kadardır. Bu nedenle Kanunun bazı hükümlerinin uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılmakıa, bu durum ise, kanunda değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Kanunun uygulanmasında karşılaşılan bazı güçlükler ile bunların giderilmesine ilişkin görüş ve önerilerimiz aşağıda açıklanmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..