Belge kavramı, bir gerçeğe tanıklık eden yazı, vesika, doküman olarak tanımlanmaktadır. Sahte belge ise, başta Türk Ceza Kanunu ile Vergi Usul Kanunu?nda yer almaktadır. Kanunlar, belgede sahtecilik suçları için farklı yaptırımlar veya cezalar öngörmüş olup, bu çalışmamızda, Vergi Usul Kanunu?nda yer alan belge kavramını ve belgede sahtecilik suçlarını tanımlayıp, bu belgeler yoluyla Devlet destekleme ödemelerinin hangi yöntemlerle suistimal edilmeye çalışıldığını/çalışılabileceğini, alınması gereken önlemleri anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Hakan KAVAK Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Belge kavramı, bir gerçeğe tanıklık eden yazı, vesika, doküman olarak tanımlanmaktadır. Sahte belge ise, başta Türk Ceza Kanunu ile Vergi Usul Kanunu?nda yer almaktadır. Kanunlar, belgede sahtecilik suçları için farklı yaptırımlar veya cezalar öngörmüş olup, bu çalışmamızda, Vergi Usul Kanunu?nda yer alan belge kavramını ve belgede sahtecilik suçlarını tanımlayıp, bu belgeler yoluyla Devlet destekleme ödemelerinin hangi yöntemlerle suistimal edilmeye çalışıldığını/çalışılabileceğini, alınması gereken önlemleri anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

  • Devletlerin ekonomik, mali ve sosyal hayatı dizayn edebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu finansmanın en büyük kaynağı vergi gelirleridir. Devlet tarafından salınan vergilerin başında ise gelir vergisi gelmekte olup, vergilendirilecek gelir, kazanç ve iratların safi tutarları olmaktadır. Safi kazanç, elde edilen gelire çeşitli indirimlerin uygulanması suretiyle bulunmaktadır. Safi kazanca ulaşmada kullanılan indirimlerden bir tanesi götürü gider uygulamasıdır. Bu çalışmada gelir vergisinin bu uygulamasına dair açıklamalarda bulunulacak, yasal mevzuat ışığında götürü gider uygulaması açıklanacak, Danıştay Dördüncü Dairesinin uygulamaya ilişkin verdiği son karar değerlendirilecek ve konu hakkında bir sonuç ortaya konulacaktır.

  • Ülkelerin makro ekonomik performansı incelenirken dikkate alınan göstergelerin başında, ekonomik büyüme gelmektedir. Her dönemde ilgi odağı olan büyüme kavramı birçok değişkenle ilişki içindedir. Bu değişkenlerden birisi de, yarı kayıtlı ekonomi, yer altı ekonomisi (suç ekonomisi) ve kayıtlara hiç girmeyen ekonominin unsurlarından meydana gelen kayıt dışı ekonomidir. Bu çalışmada ülkeler, yatırımcılar, çeşitli kurum ve kuruluşlar için önemli anlamlar ifade eden büyüme olgusuna, kayıt dışılık penceresinden bakılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..