Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de Vergi Usul Kanunu?na ?İzaha Davet? başlıklı 370?inci madde olarak eklenmiştir. Söz konusu madde hükmü ile idare tarafından verginin ziyaa uğradığına ilişkin ön tespitte bulunulmuş olması durumunda, mükellef izaha davet edilmekte, kendisi söz konusu tespitlere katılması durumunda beyanlarını düzeltmekte, düzeltilen beyanlara göre hesaplanacak vergi ziyaı cezası yüzme yirmi oranında kesilmektedir. Madde hükmüne ilişkin açıklamaları içeren bir Tebliğ Taslağı yayımlanmış, ancak bugüne kadar (25.06.2017) henüz yürürlüğe girmemiştir. İzaha davet müessesesinin sağlıklı işleyebilmesi için, tüm işlem süreçleri basit ve anlaşılır bir dille açıklanmalı, ihdas edilen izah değerlendirme komisyonu yetkileri belirlenmeli ve vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesine Keywords: Explanation, invitation to explain, ilişkin sistematiğe uygun olmalıdır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Murat Gökkaya Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de Vergi Usul Kanunu?na ?İzaha Davet? başlıklı 370?inci madde olarak eklenmiştir. Söz konusu madde hükmü ile idare tarafından verginin ziyaa uğradığına ilişkin ön tespitte bulunulmuş olması durumunda, mükellef izaha davet edilmekte, kendisi söz konusu tespitlere katılması durumunda beyanlarını düzeltmekte, düzeltilen beyanlara göre hesaplanacak vergi ziyaı cezası yüzme yirmi oranında kesilmektedir. Madde hükmüne ilişkin açıklamaları içeren bir Tebliğ Taslağı yayımlanmış, ancak bugüne kadar (25.06.2017) henüz yürürlüğe girmemiştir. İzaha davet müessesesinin sağlıklı işleyebilmesi için, tüm işlem süreçleri basit ve anlaşılır bir dille açıklanmalı, ihdas edilen izah değerlendirme komisyonu yetkileri belirlenmeli ve vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesine Keywords: Explanation, invitation to explain, ilişkin sistematiğe uygun olmalıdır.

  • Günümüzde yaygın olarak sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenler, gerçek bir faaliyette bulundukları görüntüsü verebilmek amacıyla düzenlenen sahte satış faturaları ile orantılı olarak, sahte alış faturalarını yasal defterlerine kaydetmekte ve beyanlarına yansıtmaktadırlar. Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367?nci maddesine göre suç bildirilirken, her iki suçtan mı yoksa sadece sahte belge düzenleme suçundan mı suç duyurusundan bulunulacağı konusunda farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır.

  • Dönem sonu işlemleri sırasında gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanması ile ilgili işlemler, bazı durumlarda katma değer vergisinin konusunu da etkilemektedir. Bunlara; şüpheli hale gelen veya üzerinden reeskont hesaplanacak ticari alacaklara dahil olan katma değer vergilerinin durumu, muhasebe dışı envanter çalışmalarında eksik veya fazla olduğu tespit edilen emtia için yüklenilen katma değer vergileri, zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilen katma değer vergileri örnek gösterilebilir. Sayılan durumlar dışında dönem sonunda yapılan iskontolar, düzenlenen yansıtma faturaları gibi işlemler de katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Bu nedenle dönem sonunda işletmelerin, yaptıkları işlemlerin katma değer vergisine etkilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..