Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketlerini önleyici güce sahip olup olmadığı ayrıca uygulama şansının bulunup bulunmadığı ortaya konulacaktır. Bu bağlamda çalışma dört bölümünden oluşmaktadır. ilk bölümde tobin vergisinin konulmasının gerekçesi olarak kısa vadeli sermaye hareketlerinin özellikleri ve ülkelerde yaratt ı ğı olumsuz etkilere yer verilecektir. ikinci bölümde tobin vergisi tanımlanarak uygulama esaslarına değinilecektir . Çalışmanın 3. bölümünde ise tobin vergisinden beklenilen yararlar ile karşılaşılması muhtemel zarariara yer verilerek dördüncü bölümde bu tarz bir verginin ülkemizde uygulanma gerekliliği ve uygulanabilirliğine değinilecektir.

Açıklamasıİndir
Makale

Makaleyi PDF olarak indirebilirsiniz.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Erhan YAŞARAN Vergi Denetmeni

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • TOBiN VERGiSi

    2007 / 4

    Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketlerini önleyici güce sahip olup olmadığı ayrıca uygulama şansının bulunup bulunmadığı ortaya konulacaktır. Bu bağlamda çalışma dört bölümünden oluşmaktadır. ilk bölümde tobin vergisinin konulmasının gerekçesi olarak kısa vadeli sermaye hareketlerinin özellikleri ve ülkelerde yaratt ı ğı olumsuz etkilere yer verilecektir. ikinci bölümde tobin vergisi tanımlanarak uygulama esaslarına değinilecektir . Çalışmanın 3. bölümünde ise tobin vergisinden beklenilen yararlar ile karşılaşılması muhtemel zarariara yer verilerek dördüncü bölümde bu tarz bir verginin ülkemizde uygulanma gerekliliği ve uygulanabilirliğine değinilecektir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..