Ekonominin lokomotifi olan inşaat ve gayrimenkul sektörüne verilen teşvikler, sektör üzerindeki vergi yükünün azalmasına böylelikle dönem dönem bu alanda yaşanan durgunluğun aşılmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla hükümetler tarafından izlenen bu teşvik uygulamaları, bir başka ifadeyle uygulanan genişletici maliye politikaları konut ve buna bağlı tüm sektörlerde yaşanan daralmalar sonrası piyasanın canlanmasına katkıda bulunmaktadır. Konut tesliminde vergi yükünü azaltmanın en efektif yöntemlerinden birisi de Katma Değer Vergisi oranında yapılacak indirimdir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda oran belirleme yetkisi ise Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bu çalışmamızda konut teslimlerinde, Bakanlar Kurulu Kararları neticesinde (belirli sürelerde uygulanacak oranlarda dikkate alınarak) Katma Değer Vergisi oranlarının ne olacağı detayları ile ele alınmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

COŞKUN ÇEKİCİLER Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ekonominin lokomotifi olan inşaat ve gayrimenkul sektörüne verilen teşvikler, sektör üzerindeki vergi yükünün azalmasına böylelikle dönem dönem bu alanda yaşanan durgunluğun aşılmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla hükümetler tarafından izlenen bu teşvik uygulamaları, bir başka ifadeyle uygulanan genişletici maliye politikaları konut ve buna bağlı tüm sektörlerde yaşanan daralmalar sonrası piyasanın canlanmasına katkıda bulunmaktadır. Konut tesliminde vergi yükünü azaltmanın en efektif yöntemlerinden birisi de Katma Değer Vergisi oranında yapılacak indirimdir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda oran belirleme yetkisi ise Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bu çalışmamızda konut teslimlerinde, Bakanlar Kurulu Kararları neticesinde (belirli sürelerde uygulanacak oranlarda dikkate alınarak) Katma Değer Vergisi oranlarının ne olacağı detayları ile ele alınmıştır.

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 1?inci maddesinde, kurumlar vergisinin konusunu, Kanun?un 1?inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancının oluşturduğu ifade edilmiştir. Vakıf ve derneklerin kurumlar vergisi mükellefi olmadığı ancak iktisadi işletmelerinin kurumlar vergisi mükellefi olduğu olarak ifade edilmiştir. Vakıf ve derneklere ait iktisadi işletmelerin hesap dönemi sonunda elde ettikleri karı, bağlı bulunduğu vakıf veya derneğe aktarırken, dernek ve vakıfların elde ettiği geliri menkul sermaye iradı olarak değerlendirip Gelir Vergisi Kanunu?nun 94?üncü maddesi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir. Bu çalışmamızda vakıflar özelinde vakıflara ait iktisadi işletmelerinin hesap dönemi sonunda elde ettiği karın söz konusu vakıfa aktarılma sı durumda, gelirin vergilendirilmesi durumu ele alınmıştır

  • Hiç yorum bulunmuyor..