Kurumlar vergisinde kooperatiflere tanınan muafiyet hükümlerinde,7061 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin amacı ile değişiklik öncesi ve sonrası farkın, amaçsal yorum açısından 7061 sayılı Kanun Gerekçesi, tarihsel yorum açısından yürürlükten kaldırılan 5422 sayılı Kanun hükümleri ile ikincil düzenlemelerde yapılan değişiklikler ve öğretide konuyla ilgili ortaya konulan görüşlerin yardımıyla açıklanması çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Kemal Serkan Keskin Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kurumlar vergisinde kooperatiflere tanınan muafiyet hükümlerinde,7061 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin amacı ile değişiklik öncesi ve sonrası farkın, amaçsal yorum açısından 7061 sayılı Kanun Gerekçesi, tarihsel yorum açısından yürürlükten kaldırılan 5422 sayılı Kanun hükümleri ile ikincil düzenlemelerde yapılan değişiklikler ve öğretide konuyla ilgili ortaya konulan görüşlerin yardımıyla açıklanması çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

  • Kurumlar vergisinde kooperatiflere tanınan muafiyet hükümlerinde,7061 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin amacı ile değişiklik öncesi ve sonrası farkın, amaçsal yorum açısından 7061 sayılı Kanun Gerekçesi, tarihsel yorum açısından yürürlükten kaldırılan 5422 sayılı Kanun hükümleri ile ikincil düzenlemelerde yapılan değişiklikler ve öğretide konuyla ilgili ortaya konulan görüşlerin yardımıyla açıklanması çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

  • Ülkemizde harcama vergileri ?Umumi İstihlak Vergisi?, ?Muamele Vergisi?, ?İstihsal Vergisi? ve en son ?Katma Değer Vergisi? olmak üzere dört safhadan geçmiştir. Söz konusu vergilerin teorik temellerinin ortaya konulmasının ardından katma değer vergisinin istihsal (üretim) ve istihlak (tüketim) vergilerinden farklarının açıklanması ile söz konusu vergilerin tarihsel süreç içerisinde katma değer vergisine yerlerini bırakmalarının ve katma değer vergisi yürürlüğe konurken hedeflenen aşamaya ulaşılıp ulaşılmadığının istatistiksel verilerden faydalanılarak değerlendirilmesi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..