Elektronik spor kısaca e-spor olarak nitelendirilen online oyunlar üzerine kurulu bir mücadele platformudur. E-Spor olarak Dota, CS Go, Lol gibi oyunların yanı sıra PUBG, Fornite Battle Royal, Overwatch gibi oyunlar bu arenanın popülerlerindendir. Geleneksel spor dallarında olduğu gibi e-spor özünde rekabetçiliği ve mücadele ruhunu barındırmaktadır. E-spor kulüplerinin turnuvalardan aldıkları paylar, reklam, forma satışları, ürün tanıtımları esas itibariyle gelirlerini oluşturmaktadır. E-spor kulüplerine tanıtım amaçlı verilen ürünlerin aktife alınması, gelir kaydedilmesi ve muhasebeleştirilmesine değinilecektir. Ayrıca ödüllerin tahakkuk ve tahsil tarihinin farklılaşması durumunda yapılacak işlemler ve kayıtlara ilişkin bilgi verilecektir. E-sporun geleceği, e-spor kulüplerinin ve e-sporcularının vergilendirilmesi çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır..

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Oğuzhan ARMAĞAN Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Girişimcilere bir işin kurulmasında borç vererek veya ortak olarak, tecrübelerini aktaran kişiler olarak tanımlanan melek yatırımcılar belli şartlar altında GVK’nın geçici 82. Maddesi kapsamında devletçe sağlanan vergi desteğinden yararlanmaktadırlar. Çalışmamızda melek yatırımcı kavramına, ülkemizde melek yatırımcılığın boyutlarına yer verilmiştir. Melek yatırımcıların bireysel katılım yatırımcısı indiriminden nasıl yararlanacakları örnek olaylar verilerek mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Girişimciler için finansman sağlayan melek yatırımcılar ve girişimcilerin temin ettikleri sermaye veyahut tecrübe kazan-kazan yaklaşımını doğurmaktadır. Özellikle son dönemde konkordato ilan eden birçok şirketin nakit ihtiyaçlarına çare olacak bir finansman yöntemidir.

  • Çalışmamızda dijital reklam kavramına, yıllar itibariyle gelişimine ve ekonomiye katkısına yer verilmiştir. Dijital reklamcılıkta paydaşlardan olan yayıncıların gelirleri ticari kazanç olarak değerlendirilmiştir. Katma Değer Vergisi açısından reklam gösterimlerinin yapıldığı yere göre yurtiçi ifa veya istisna durumları açıklanmıştır. Yurtiçi mukim reklam firmalarının KDV mükellefiyeti olmayan yayıncılardan aldıkları reklam hizmetine ilişkin KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi yönünde kanaatimiz açıklanmıştır. Çalışmamızın sonunda kayıt dışılığın engellenmesi yönünde öneriler sunulmuştur. 19.12.2018 Tarih ve 476 No. lu Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi kesintilerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

  • Teknolojinin gelişmesi hayatın içerisinde yer alan tüm sistemleri/düzenleri müspet yahut menfi olarak etkilemiştir. Çalışmamızın konusunu oluşturan Twitch ve benzeri oluşumlar, artık internet altyapısına sahip kişilerin kendi isteklerine göre, istedikleri her konuda yayın yaptıkları kendilerine ait interaktif bir televizyon kanalı sahibi olmalarını sağlayacak teknolojik yeniliktir. Çevrimiçi yayın hizmetlerinin giderek yaygınlaşması vergilendirme noktasında problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı Twitch ve benzeri oluşumların ve yayın yapanların ticari faaliyetini tanımlamak, yasal statülerini belirlemek ve vergilendirme noktasında yapılacak önerileri sunmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..