Konkordato, mali yapısı bozulan borçlu ile alacaklının belli şartlarda uzlaşarak mahkeme tarafından onaylanan anlaşma olarak ifade edilebilir. 7101 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda iflas erteleme kurumu kaldırılarak, mali yapısı bozulmuş olan borçlulara bir çözüm yolu olarak kapsamı genişletilen konkordatoya başvurma imkanı getirilmiştir. Konkordato ile borçlulara vade verilerek ve/veya borç tutarları indirilerek alacaklılar ile anlaşma yapılmaktadır. Böylelikle borçlular iflas etmeden hem faaliyetlerini devam ettirmekte hem de borçlarını ödeyebilmektedir. Yasanın henüz yeni olması özellikle yargılama sürecinde bazı hususların açığa kavuşturulması gerekmektedi

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İsmail KARAKOÇ Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Konkordato, mali yapısı bozulan borçlu ile alacaklının belli şartlarda uzlaşarak mahkeme tarafından onaylanan anlaşma olarak ifade edilebilir. 7101 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda iflas erteleme kurumu kaldırılarak, mali yapısı bozulmuş olan borçlulara bir çözüm yolu olarak kapsamı genişletilen konkordatoya başvurma imkanı getirilmiştir. Konkordato ile borçlulara vade verilerek ve/veya borç tutarları indirilerek alacaklılar ile anlaşma yapılmaktadır. Böylelikle borçlular iflas etmeden hem faaliyetlerini devam ettirmekte hem de borçlarını ödeyebilmektedir. Yasanın henüz yeni olması özellikle yargılama sürecinde bazı hususların açığa kavuşturulması gerekmektedi

  • İflas erteleme, ticaret mahkemesi tarafından hakkında iflas kararı verilebilecek olan borca batık durumdaki sermaye şirketleri ve/ veya kooperatiflerin, kanunda belirtilen şartları taşımaları durumunda belli bir süre için iflastan kurtulması imkânı tanıyan hukuki bir korumadır. Özellikle son yıllarda adından sıkça bahsedilen, birçok şirket tarafından başvurulan borçtan kurtuluş yolu haline gelen iflas erteleme, kurumlara bazı hukuki imtiyazlar sağladığından kötü niyetli kurumlar da bu yola kolayca başvurabilmektedir. Hukuki bir koruma sağlayan bu müessese, piyasada zamanla sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu sorunları bir nebze de olsa gidermek amacıyla 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iflas erteleme hükümlerini barındıran 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda değişiklikler yapılmıştır. İcra ve İflas Kanunu?nda yapılan yeni düzenlemeler ile iflas erteleme müessesesi daha adil ve daha etkin hale getirilerek amaca hizmet etmeye başlamıştır.

  • İslami bono olarak da bilinen, Kira Sertifikası (sukuk), her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan sermaye piyasası aracıdır. Özellikle son dönemlerde, faizsiz bankacılık hizmeti veren kurumlar sadece Müslüman nüfusun fazla olduğu bölgelerde hizmet vermekle yetinmeyip, tüm dünya geneline yayılmaktadır. Bu durumun etkisiyle de faizsiz bankacılık ürünleri arasında son yıllarda önemini gittikçe artıran enstrüman araçlarından birisi kira sertifikası olmuştur. Ülkemizde kira sertifikalarına ilişkin ilk düzenleme Nisan 2010 tarihinde çıkarılmıştır. Ancak bu piyasa aracına yönelik vergisel düzenleme ise 6111 sayılı Kanun ile uygulanabilir hale getirilmiştir. Son dönemlerde kira sertifikaların piyasadaki varlığı ön plana çıktığından, Sermaye Piyasası Kanununda yeni düzenlemeler de kendisini göstermiştir. Bu çalışmamızda kira sertifikalarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi yapılacak ve bu enstrümana yönelik kurumlar vergisi mevzuatındaki düzenlemeler ele alınacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..