Vergi, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en etkili araçlardan biridir. Vergilerin bu fonksiyonu yerine getirmesi şüphesiz etkin bir vergi sistemine bağlıdır. Vergi sistemleri mükelleflere birçok ödev ve sorumluluk yüklemekte olup bu yükümlülüklerin bir kısmı ölüm ile sonlanmamaktadır. Ölüm, her ne kadar çok yönlü etkileri ve sonuçları olan bir durum olsa da hukuki yönüyle vergilendirme rejimlerine de etki eden ve sonuçlar doğuran bir olgudur.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Volkan Güzel Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en etkili araçlardan biridir. Vergilerin bu fonksiyonu yerine getirmesi şüphesiz etkin bir vergi sistemine bağlıdır. Vergi sistemleri mükelleflere birçok ödev ve sorumluluk yüklemekte olup bu yükümlülüklerin bir kısmı ölüm ile sonlanmamaktadır. Ölüm, her ne kadar çok yönlü etkileri ve sonuçları olan bir durum olsa da hukuki yönüyle vergilendirme rejimlerine de etki eden ve sonuçlar doğuran bir olgudur.

  • Dar mükellef kurumların Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla kazanç veya irat elde etmeleri ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcileri olmadan kazanç veya irat elde etmeleri, vergilendirilmeleri açısından fark oluşturmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kurumların elde ettikleri kazançların vergilendirilmemesine yönelik birtakım düzenlemeler mevcut olup bu düzenlemelerden bazıları dar mükellefler açısından da uygulanabilir düzenlemelerdir. Kazanç veya iradın istisna tutulmasına yönelik bu düzenlemelerden dar mükellef kurumların hangi şartlar dâhilinde yararlanacağı hususu önem arz etmektedir.

  • Kentleşme politikaları ve kentsel dönüşüm projeleri ile ülkemizde inşaat sektöründe yaşanan canlılık sonucu birçok apartman ve bu apartmanları bünyesinde bulunduran siteler inşa edilmektedir. Yüzlerce insanın bir arada yaşadığı bu yaşam alanlarının ortak ihtiyaçlarının giderilmesi için site ve apartman yönetimleri oluşturulmakta, kapıcı, bahçevan gibi hizmetliler istihdam edilmektedir. Yine bu yönetimler ihtiyaçların giderilmesi maksadıyla düzenli olarak kat maliklerinden veya oturanlardan aidat dediğimiz gider karşılıkları toplanmakta ve harcamalar yapılmaktadır. Genel amacı ortak ihtiyaçların karşılanması olan site ve apartman yönetimleri bazı durumlarda gelir de elde edebilmektedir. Birçok gelir-gider işleminin muhatabı olan bu oluşumların vergi kanunları karşısında da bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..