Bu çalışmada; vergi yükü, işsizlik, boşanma ve intihar arasındaki ilişki incelenmiştir. Türkiye için 1974-2016 yıllarını kapsayan bir analiz yapılmıştır. Analizde serilerin durağanlığı, ADF, PP ve KPSS testleriyle incelenmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin varlığı; Granger (1969) nedensellik testiyle incelenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ise Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) yöntemiyle incelenmiştir. Uzun ve kısa dönem analizleri ise En Küçük Kareler (EKK) ve Vektör Hata Düzeltme (VHD) yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; vergi yükündeki %1’lik artışın, işsizlik oranını %0.03 oranında artırdığı, işsizlik oranındaki %1’lik artışın ise boşanmanın 0.17 birim artışına yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca işsizlik oranındaki %1’lik artışın, intiharı 0.09 birim artırdığı, boşanmadaki 1 birimlik artışın ise intiharın 0.03 birim artışına neden olduğu neticesine varılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

HÜSEYİN KUTBAY ARŞ. GÖR. DR.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmada; vergi yükü, işsizlik, boşanma ve intihar arasındaki ilişki incelenmiştir. Türkiye için 1974-2016 yıllarını kapsayan bir analiz yapılmıştır. Analizde serilerin durağanlığı, ADF, PP ve KPSS testleriyle incelenmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin varlığı; Granger (1969) nedensellik testiyle incelenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ise Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) yöntemiyle incelenmiştir. Uzun ve kısa dönem analizleri ise En Küçük Kareler (EKK) ve Vektör Hata Düzeltme (VHD) yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; vergi yükündeki %1’lik artışın, işsizlik oranını %0.03 oranında artırdığı, işsizlik oranındaki %1’lik artışın ise boşanmanın 0.17 birim artışına yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca işsizlik oranındaki %1’lik artışın, intiharı 0.09 birim artırdığı, boşanmadaki 1 birimlik artışın ise intiharın 0.03 birim artışına neden olduğu neticesine varılmıştır.

  • Bu çalışmada; vergi yükü, işsizlik, boşanma ve intihar arasındaki ilişki incelenmiştir. Türkiye için 1974-2016 yıllarını kapsayan bir analiz yapılmıştır. Analizde serilerin durağanlığı, ADF, PP ve KPSS testleriyle incelenmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin varlığı; Granger (1969) nedensellik testiyle incelenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ise Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) yöntemiyle incelenmiştir. Uzun ve kısa dönem analizleri ise En Küçük Kareler (EKK) ve Vektör Hata Düzeltme (VHD) yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; vergi yükündeki %1’lik artışın, işsizlik oranını %0.03 oranında artırdığı, işsizlik oranındaki %1’lik artışın ise boşanmanın 0.17 birim artışına yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca işsizlik oranındaki %1’lik artışın, intiharı 0.09 birim artırdığı, boşanmadaki 1 birimlik artışın ise intiharın 0.03 birim artışına neden olduğu neticesine varılmıştır

  • Hiç yorum bulunmuyor..