27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2 nci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 70 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ek 17 nci madde ile işverenlerin geçmişte yararlanmadıkları sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmalarına, işverenlerin geçmişte yararlandıkları sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinin daha avantajlı bir başka sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. Şartları taşıyan işverenler 01.06.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurarak düzenlemeden yararlanabilirler

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Raşit Uçan Yeminli Mali Müşavir

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2 nci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 70 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ek 17 nci madde ile işverenlerin geçmişte yararlanmadıkları sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmalarına, işverenlerin geçmişte yararlandıkları sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinin daha avantajlı bir başka sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. Şartları taşıyan işverenler 01.06.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurarak düzenlemeden yararlanabilirler

  • Sermaye şirketlerinin kuruluş amacı kâr elde etmek ve elde edilen kârı şirket ortaklarına dağıtmaktır. Yatırımcılar ise kâr payı geliri elde etmek, bedelsiz sermaye artırımlarından faydalanmak gibi amaçlarla sermaye şirketlerine yatırım yaparlar. Ancak; ülkemiz uygulamasına bakıldığında, genellikle sermaye şirketlerinin kâr dağıtımı gerçekleştirmediği, kurum kazançlarının kar yedeği olarak şirket bünyesinde tutulduğu görülmektedir. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yasal dayanağını bulan kâr payı avansı müessesesi; şirket ortaklarının dağıtılabilir kârdan hisselerine düşen payı önceden elde etmelerini sağlamaktadır. Sermaye piyasasına yapılacak yatırımların arttırılması ve kâr payının korunmasını amaçlayan kâr payı avansı müessesesinin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi de bir o kadar önem arz etmektedir

  • Ticari kâr ve mali kâr kavramları farklı anlamlar içermektedir. Bu farklılık, 6102 Saylı Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatının farklı gayeler dikkate alarak finansal tablola hazırlatmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak mükellefler, dönem sonunda ticari kârdan mali kâra geçişte bir takım işlemler yaparak gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini düzenleyeceklerdir. Ticari kârdan mali kâra geçişte beyanname sistematiği ve mali mevzuat ile mükelleflere yol gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın aşağıdaki bölümlerinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından ticari kârdan mali kâra geçişe ilişkin açıklamalara ve özellikli durumlara yer verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..