Ülkemizde en fazla rağbet edilen ticaret şirketi türü limited şirkettir. Limited şirketin ortakları arasında yaşanan geçimsizlikler şirketi kavga alanına dönüştürmekte ve aksamalara sebebiyet vermektedir. Oysa, şirket içi huzursuzluklarda çıkma müessesesine başvurulması mümkündür. Ortaklıktan çıkmada kişi kendi iradesi ile şirketten ayrılmaktadır. Ancak, limited şirket ortağının çıkması sadece bazı hallerin varlığında söz konusu olabilir. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca limited şirket ortaklığından çıkma yolları üzerinde durulmaktadır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nda Başmüfettiş

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ticaret şirketlerinin yeniden yapılandırma ya da yapı değişikliği kapsamında sıklıkla başvurdukları uygulamalardan birisi de tür değiştirmedir. Tür değiştirme, bir ticaret şirketinin hukukî ve ekonomik bütünlüğü bozulmadan, tasfiye edilmeksizin başka bir şirket türüne dönüştürülmesidir. Böylece, yeni türe dönüştürülen şirket, eskisinin devamı olarak faaliyetini sürdürür. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tür değiştirmede genel ilke, geçerli tür değiştirmeler ile kolektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenlemeler üzerinde durulmaktadır.

  • Ülkemizde en fazla rağbet edilen ticaret şirketi türü limited şirkettir. Limited şirketin ortakları arasında yaşanan geçimsizlikler şirketi kavga alanına dönüştürmekte ve aksamalara sebebiyet vermektedir. Oysa, şirket içi huzursuzluklarda çıkma müessesesine başvurulması mümkündür. Ortaklıktan çıkmada kişi kendi iradesi ile şirketten ayrılmaktadır. Ancak, limited şirket ortağının çıkması sadece bazı hallerin varlığında söz konusu olabilir. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca limited şirket ortaklığından çıkma yolları üzerinde durulmaktadır.

  • Türk Ticaret Kanunu?nda holding şirketlere kanuni yedek akçeler kısmında tek bir yerde değinilmiştir. Yasada yer alan bu hükmün amacı ise, holding şirketlerin yedek akçeler konusundaki durumunu düzenlemek ve holdinglere bu konuyla ilgili olarak maddenin hangi hükümlerinin uygulanmayacağını göstermek olup; Ticaret Kanununda holding şirketlere uygulanacak hükümler konusunda bir düzenlemeye gidilmemiştir. Mevzuattaki bu boşluğa rağmen, ülkemizde, holding şirket uygulaması geçen yarım asır içerisinde hatırı sayılır bir seviyeye ulaşmıştır. Halihazırda ülkemizde sadece anonim şirket statüsünde ve saf holding kuruluşuna izin verilmektedir. Uygulamada holding şirket ortakları ve yöneticileri tarafından fazlaca bilinmediğini ve hatta hiç duyulmadığını tahmin ettiğimiz, ülkemizdeki ilk holdingden daha yaşlı olan ve holding şirketlere birtakım istisna ve muaflık tanıyan bir yasa bulunmaktadır. Bu çalışmada, halihazırda yürürlükte olan 86 sayılı Yasa ile holding şirketlere tanınan muafiyet ve istisnalar üzerinde durulmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..