Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan ve kamu gelirleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi cezalarındandır. Mükelleflerin belli şartlarda başvuru yapmaları halinde cezalarda indirim uygulamasına konu olabilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının, 7103 sayılı Kanun ile tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması vergi sistemimizde önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu çalışmamızda; usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vergi uygulamalarındaki yeri, önemi ve 7103 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere değinilmiştir.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

KAZIM GÖKTAŞ

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Maliye Bakanlığı’nın kullandığı araçlardan biri de ödeme kaydedici cihaz uygulamasıdır. Esas olarak gücünü 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’dan alan ödeme kaydedici cihazlar, gelişen ekonomik şartlar karşısında modernize edilmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda Maliye Bakanlığı gelişen ve değişen ekonomik şartlara bağlı olarak ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yeni uygulamalar geliştirmiş, bu gelişmeler muhasebeye ilişkin kayıt ve belge düzeninde değişikliklere yol açmıştır.

  • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan ve kamu gelirleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi cezalarındandır. Mükelleflerin belli şartlarda başvuru yapmaları halinde cezalarda indirim uygulamasına konu olabilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının, 7103 sayılı Kanun ile tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması vergi sistemimizde önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu çalışmamızda; usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vergi uygulamalarındaki yeri, önemi ve 7103 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere değinilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..