KDV'DE HASILAT ESASLI VERGİLEME SİSTEMİNİN, 1926 YILI DEĞİŞİKLİĞİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

06.08.20180

“1/926” esas numaralı “Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 7104 sayılı Kanun numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak DEVAMINI OKU

ETİK VE VERGİ UYUMU

12.08.20180

Devlet, varlığını koruyabilmek ve fonksiyonlarını icra edebilmek için bir takım mali (ekonomik- iktisadi) kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynaklar arasında en önemli olanını, şüphesiz, vergiler ol DEVAMINI OKU

TÜRKİYE'DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN VERGİ HARCAMALARI

12.08.20180

Vergiler devletlerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Her ne kadar vergilerin asıl amacı kamu harcamalarının/hizmetlerinin finansmanın sağlanması olsa da toplum ihtiyaçlarının artması ve değişm DEVAMINI OKU

SERBEST MESLEK KAZANÇ İSTİSNASI UYGULAMASINDA YETKİ KARMAŞASI

12.08.20180

Vergi idaresi, serbest meslek kazancı istisnasından yararlanılabilmesi için çalışmaların eser niteliğinde olduğunun Telif Hakları Genel Müdürlüğünden alınan bir yazı veya belge ile belgelendirilmesini DEVAMINI OKU

16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASI VE ÖTV TEŞVİKİ

06.08.20180

2017 yılında 7020 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, 1997 model veya daha eski taşıtların 31/12/2018 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda müdürlüklerine teslim DEVAMINI OKU
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele

TOBiN VERGiSi

13.08.20180

Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketle
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar
Döviz girişi sağlayan faaliyetler ülkelerin kalkınmasında önem arz etmektedir. Bu faaliyet
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de V

TOBiN VERGiSi

13.08.20180

Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketle