Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Dr. Abdullah ÇELİK   Abdulkadir ÜNAL
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Dr. Abdullah TEKBAŞ   Ahmet ERDAL
Anayasa Mahkemesi Raportörü   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Ahmet YARAR
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Alper İbrahim GÜRER
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Burak DEMİRKAN
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet TÜREL   Cem KARABULUT
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ali ÇIMAT   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
Muğla Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Aslı TÜREL   Ebubekir MUTLU
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bekir Mahmut KAŞIKÇI   Elvan ÇAĞATAY
İstanbul Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Emrah TUNCER
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Erhan ÜSTÜN
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN   Emre AKIN
Maltepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Esat YAMAÇ
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ   Fedai AYDIN
Osmangazi Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erkan ÜYÜMEZ   Feyzullah DURGUT
Analu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Gürcü GÜNGÖR
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Evren Dilek ŞENGÜR   Hakan GÜNER
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER   Halil İbrahim YOL
Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Hamdi ÖZCAN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA   Hasan DEMİR
Yalova Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Gülfen TUNA   Hasan SARI
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hakan SARITAŞ   Heybet BER
Pamukkale Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   İbrahim ÇILGIN
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI   İlhan ÖZKAN
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Hacettep Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Hüseyin ŞEN   İsmail KARAKOÇ
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Dr. İsmail PAMUK
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Kadir GÜRDAL   İsmet POLAT
Ankara Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Kaan TOPCU
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Lütfi ERDEN   Kamuran ÇAĞLAR
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER   Levent EMRE
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet YÜCE   Prof. Dr. Mehmet DURKAYA
Uludağ Üni. İİBF   Giresun Üni. İİBF
     
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN   Mehmet DİRİ
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN   Mehmet Fatih ÖZMEN
Akdeniz Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nagihan OKTAYER   Mete AKÇAKIN
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nihal SABAN   Mustafa TEKEŞ
Marmara Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Necmettin GÜNDÜZ
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Nuri ERANIL   Okan YILDIRIM
GİB Grup Başk., E. Vergi Müfettişi   SGK Müfettişi
     
Onur GÖK   Niyazi Koray GÜRHAYTA
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Oğuzhan ARMAĞAN
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Rahmi YAMAK   Onur DEMİRCİ
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recai DÖNMEZ   Ömer ÇINAR
Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR   Ömer GEZER
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Özgüç ERKAN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR   Doç. Dr. Özgür BİYAN
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
Suat SARIGÜL   Dr. Özgür ÖZKAN
Vergi Denetim Kurulu Başkanı   E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Raşit UÇAN
Anadolu Üni. Rektörü   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   Rıdvan ÖNDER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Temel GÜRDAL   Sedat İÇEL
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Tuğrul CEYLAN   Sedat KANLI
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN   Serdar KUŞCU
Selçuk Üni. Hukuk Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Dr. Veysi SEVİĞ   Serdar MERMUTLU
Marmara Üni. İİBF Emekli Öğr Ü.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Serkan ATA
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Zafer KÜTÜK   Serkan DOĞAN
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Çukurova Üni. İİBF.
     
    Türe ALTUN
    Vergi Müfettişi
     
    Tolga KAYA
    YMM, E.Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Vedat Ender TUNA
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Volkan GÜZEL
    Vergi Müfettişi
     
    Yakup GÜMÜŞ
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yiğit YILDIZ
    Vergi Müfettişi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Yusuf AKAN
    Atatürk Üni. İİBF
     
    Yusuf AKDAĞ
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
    Erzurum Teknik Üni. İİBF