Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adem ÇAYLAK   Ahmet ERDAL
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Ahmet YARAR
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Ali ŞEN
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Alper İbrahim GÜRER
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet TÜREL   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
İstanbul Üni. İşletme Fak.   İstanbul Üni. İşletme Fak. Öğr. Ü., E.Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ali ÇIMAT   Bağışhan YÜKSEL
Muğla Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Aslı TÜREL   Burak DEMİRKAN
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bekir Mahmut KAŞIKÇI   Çağlar KÜPÇÜ
İstanbul Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Cem KARABULUT
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN   Coşkun ÇEKİCİLER
Maltepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Deniz ÇOLAK GÖVTAŞ
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ   Ebubekir MUTLU
Osmangazi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erkan ÜYÜMEZ   Elvan ÇAĞATAY
Analu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Emrah TUNCER
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER   Erhan ÜSTÜN
Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA   Emre AKIN
Yalova Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ   Esat YAMAÇ
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Ankara Üni. SBF   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Hakan SARITAŞ   Fedai AYDIN
Pamukkale Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Feyzullah DURGUT
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI   Gürcü GÜNGÖR
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Hakan GÜNER
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hüseyin ŞEN   Halil AKDEMİR
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Halil İbrahim YOL
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İbrahim ORGAN   Hamdi ÖZCAN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Kadir GÜRDAL   Hasan DEMİR
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Keramettin TEZCAN   Hasan SARI
Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Lütfi ERDEN   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER   Heybet BER
Dokuz Eylül Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet YÜCE   İbrahim ÇILGIN
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Metin TAŞ   İhsan AKAR
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   İlhan ÖZKAN
Adnan Menderes Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Akdeniz Üni. İİBF   Hacettep Üni. İİBF
     
Prof. Dr. N Semih ÖZ   İsmail KARAKOÇ
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nagihan OKTAYER   Dr. İsmail PAMUK
İstanbul Üni. İktisat Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nihal SABAN   İsmet POLAT
Marmara Üni. Hukuk Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Kaan TOPCU
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Levent EMRE
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Rahmi YAMAK   Mehmet DİRİ
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recai DÖNMEZ   Mehmet Fatih ÖZMEN
Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR   Mete AKÇAKIN
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Mustafa MERT
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR   Mustafa TEKEŞ
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU   Necmettin GÜNDÜZ
Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Seyfi YILDIZ   Niyazi Koray GÜRHAYTA
Kırıkkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU   Oğuzhan ARMAĞAN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettiş Yrd.
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Onur DEMİRCİ
Anadolu Üni. Rektörü   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   Onur Erdem ERTEK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Temel GÜRDAL   Ömer ÇINAR
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN   Onur GÖK
Selçuk Üni. Hukuk Fak.   Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Ömer GEZER
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Özgüç ERKAN
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Coşkun KARACA   Doç. Dr. Özgür BİYAN
Cumhuriyet Üni. İİBF   Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ   Raşit UÇAN
Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   E. Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Evren Dilek ŞENGÜR   Rıdvan ÖNDER
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Sedat İÇEL
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU   Sedat KANLI
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Gülfen TUNA   Serdar KUŞCU
Sakarya Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN   Serdar MERMUTLU
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Abdullah ÇELİK   Serkan ATA
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Dr. Abdullah TEKBAŞ   Soner Dündar DEMİRCAN
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Suat SARIGÜL
Marmara Üni. İİBF   Vergi Denetim Kurulu Başkanı
     
Dr. Veysi SEVİĞ   Tolga KAYA
Marmara Üni. İİBF Emekli Öğr Ü.   Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Vedat Ender TUNA
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Veysi Cumhur ENSSARİOĞLU
    Vergi Müfettişi
     
    Volkan GÜZEL
    Vergi Müfettişi
     
    Yiğit YILDIZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    Vergi Müfettişi