Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Dr. Abdullah ÇELİK
Uludağ Üni. İİBF   Anayasa Mahkemesi Raportörü
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Dr. Abdullah TEKBAŞ
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Anayasa Mahkemesi Raportörü
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Ahmet ERDAL
Hacettepe Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet TÜREL   Ali AKÇELİK
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ali ÇIMAT   Ali ŞEN
Muğla Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Aslı TÜREL   Alper İbrahim GÜRER
İstanbul Üniversitesi İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Maltepe Üni. Hukuk Fak.  

İstanbul Üni. İşletme Fak. Öğr. Ü., E. Vergi Müfettişi

     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Dr. Aynur AKPINAR
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   KTO Karatay Üni. İşletme Yön. Bil. Fak.
     
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU   Arif GÜLOĞLU
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ   Bağışhan YÜKSEL
Osmangazi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erkan ÜYÜMEZ   Bilal DÜZKAYA
Analu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Burak DEMİRKAN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ   Cem KARABULUT
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Coşkun ÇEKİCİLER
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hakan SARITAŞ   Devrim Emre MUTLU
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hüseyin ŞEN   Ebubekir MUTLU
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İbrahim ORGAN   Elvan ÇAĞATAY
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Kadir GÜRDAL   Emrah TUNCER
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Keramettin TEZCAN   Emre AKIN
Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER   Ertunç AKSÜMER
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet YÜCE   Esat YAMAÇ
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Metin TAŞ   Fatih AYDINLI
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Fatma YANGIN
Adnan Menderes Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. N. Semih ÖZ   Fedai AYDIN
Ankara Üni. SBF   E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nagihan OKTAYER   Feyzullah DURGUT
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nihal SABAN   Göksal ALTUN
Marmara Üni. Hukuk Fak.   E.Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Gürcü GÜNGÖR
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Hakan GÜNER
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Rahmi YAMAK   Halil AKDEMİR
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recai DÖNMEZ   Halil İbrahim YOL
Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR   Hamdi ÖZCAN
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Harika MELEK BAŞAK
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   E.Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR   Hasan DEMİR
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU   Hasan POYRAZ
Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI   Hasan SARI
Anadolu Üniversitesi Rektörü   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   Heybet BER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Temel GÜRDAL   Hüseyin AÇAY
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Hüseyin ÖZALP
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Hüseyin Sinan ÖZTÜRK
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Adem ÇAYLAK   İhsan AKAR
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   E.Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Coşkun KARACA   İlhan ÖZKAN
Cumhuriyet Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ   Dr. İrem DİDİNMEZ
Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   Hacettep Üniversitesi İİBF
     
Doç. Dr. Erkan ÜYÜMEZ   Dr. İsmail PAMUK
Anadolu Üni. İİBF   E.Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Evren Dilek ŞENGÜR   İsmet POLAT
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fahrettin ÖNDER   Kaan TOPCU
Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Levent EMRE
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU   Mahmut ÇOLAK
Sakarya Üni. İİBF   Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
     
Doç. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA   Mahmut ŞAHİN
Yalova Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Gülfen TUNA   Mehmet ÇANDIR
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Mehmet ÇUBAN
Balıkesir Üni. İİBF   E.Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Mehmet Fatih ÖZMEN
Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Lütfi ERDEN   Merve KILIÇ
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI   Mete AKÇAKIN
İstanbul Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr.Mine Nur BOZDOĞAN   Mustafa MERT
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK   Mustafa TEKEŞ
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN   Necmettin GÜNDÜZ
Akdeniz Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Seyfi YILDIZ   Neslihan İÇTEN İNCE
Kırıkkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Şaban NAZLIOĞLU   Niyazi Koray GÜRHAYTA
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN   Oktay GÜN
Selçuk Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Onur DEMİRCİ
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr.Veysi SEVİĞ   Onur Erdem ERTEK
Marmara Üni. İİBF Emekli Öğr. Ü.   Vergi Müfettişi
     
    Onur GÖK
    Vergi Müfettişi
     
    Ömer ALANLI
    Vergi Müfettişi
     
    Ömer GEZER
    Vergi Müfettişi
     
    Özcan TÜRKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Perihan AKAN ALTUNCU
    E.Vergi Müfettişi
     
    Raşit UÇAN
    E. Vergi Müfettişi
     
    Seçkin KILIÇ
    E.Vergi Müfettişi
     
    Sedat İÇEL
    Vergi Müfettişi
     
    Serçin YÜKSEL
    Vergi Müfettişi
     
    Serdar KUŞCU
    E.Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Serkan ATA
    Vergi Müfettişi
     
    Soner Dündar DEMİRCAN
    Vergi Müfettişi
     
    Suat SARIGÜL
    Vergi Müfettişi
     
    Ümit KAYA
    Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Vedat Ender TUNA
    E.Vergi Müfettişi
     
    Veysi Cumhur ENSSARİOĞLU
    Vergi Müfettişi
     
    Volkan GÜZEL
    Vergi Müfettişi
     
    Volkan NURDAĞ
    Vergi Müfettişi
     
    Yasin ŞEN
    Vergi Müfettişi
     
    Yusuf AKDAĞ
    E.Vergi Müfettişi
     
    Yusuf GÜLER
    Vergi Müfettişi
     
    Zafer DEMİRKOL
    Vergi Müfettişi