Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Dr. Abdullah ÇELİK   Abdulkadir ÜNAL
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Dr. Abdullah TEKBAŞ   Ahmet YARAR
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Alper İbrahim GÜRER
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Uludağ Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Burak DEMİRKAN
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Cem KARABULUT
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet TÜREL   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Ebubekir MUTLU
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Elvan ÇAĞATAY
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Emrah TUNCER
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU   Erhan ÜSTÜN
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Esat YAMAÇ
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA   Fedai AYDIN
Yalova Üni. Hukuk Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Feyzullah DURGUT
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Gürcü GÜNGÖR
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Hakan GÜNER
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Halil İbrahim YOL
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Kadir GÜRDAL   Hamdi ÖZCAN
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Hasan DEMİR
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER   Hasan SARI
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet YÜCE   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN   Heybet BER
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nihal SABAN   İlhan ÖZKAN
Marmara Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Hacettep Üni. İİBF
     
Nuri ERANIL   İsmail KARAKOÇ
GİB Grup Başk., E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Onur GÖK   Dr. İsmail PAMUK
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   İsmet POLAT
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Kaan TOPCU
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Suat SARIGÜL   Kamuran ÇAĞLAR
Vergi Denetim Kurulu Başkanı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Levent EMRE
Anadolu Üni. Rektörü   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   Mehmet DİRİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Tuğrul CEYLAN   Mehmet Fatih ÖZMEN
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN   Mete AKÇAKIN
Selçuk Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Dr. Veysi SEVİĞ   Mustafa TEKEŞ
Marmara Üni. İİBF Emekli Öğr Ü.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Necmettin GÜNDÜZ
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Zafer KÜTÜK   Okan YILDIRIM
Vergi Müfettişi   SGK Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Niyazi Koray GÜRHAYTA
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
    Oğuzhan ARMAĞAN
    Vergi Müfettişi
     
    Onur DEMİRCİ
    Vergi Müfettişi
     
    Ömer ÇINAR
    Vergi Müfettişi
     
    Ömer GEZER
    Vergi Müfettişi
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Özgür BİYAN
    Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
    Dr. Özgür ÖZKAN
    E. Vergi Müfettişi
     
    Raşit UÇAN
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Rıdvan ÖNDER
    Vergi Müfettişi
     
    Sedat İÇEL
    Vergi Müfettişi
     
    Sedat KANLI
    Vergi Müfettişi
     
    Serdar KUŞCU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Serkan ATA
    Vergi Müfettişi
     
    Serkan DOĞAN
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
    Çukurova Üni. İİBF.
     
    Şafak USLU
    Vergi Müfettişi
     
    Türe ALTUN
    Vergi Müfettişi
     
    Tolga KAYA
    YMM, E.Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Vedat Ender TUNA
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Volkan GÜZEL
    Vergi Müfettişi
     
    Yakup GÜMÜŞ
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yiğit YILDIZ
    Vergi Müfettişi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Yusuf AKAN
    Atatürk Üni. İİBF
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
    Erzurum Teknik Üni. İİBF