Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


  YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
       
  Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
  Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Adem ÇAYLAK   Ahmet ERDAL
  Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Ahmet YARAR
  Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Ahmet AK   Ali ŞEN
  Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Alper İbrahim GÜRER
  Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Ahmet TÜREL   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
  İstanbul Üni. İşletme Fak.   İstanbul Üni. İşletme Fak. Öğr. Ü., E.Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Ali ÇIMAT   Bernur AÇIKGÖZ
  Muğla Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Aslı TÜREL   Bağışhan YÜKSEL
  İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Bekir Mahmut KAŞIKÇI   Burak DEMİRKAN
  İstanbul Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN   Çağlar KÜPÇÜ
  Maltepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Cem KARABULUT
  Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU   Coşkun ÇEKİCİLER
  İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ   Deniz ÇOLAK GÖVTAŞ
  Osmangazi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Erkan ÜYÜMEZ   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
  Analu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Ersan ÖZ   Ebubekir MUTLU
  Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER   Elvan ÇAĞATAY
  Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA   Emrah TUNCER
  Yalova Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ   Erhan ÜSTÜN
  Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Emre AKIN
  Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ   Esat YAMAÇ
  Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Fatma YANGIN
  Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
  Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fak.   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
       
  Prof. Dr. Hüseyin ŞEN   Fedai AYDIN
  Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Feyzullah DURGUT
  Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. İbrahim ORGAN   Göksal ALTUN
  Pamukkale Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Kadir GÜRDAL   Gürcü GÜNGÖR
  Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Keramettin TEZCAN   Hakan GÜNER
  Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Lütfi ERDEN   Halil AKDEMİR
  Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Mehmet TOSUNER   Halil İbrahim YOL
  Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Mehmet YÜCE   Hamdi ÖZCAN
  Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Metin TAŞ   Hasan DEMİR
  Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Hasan SARI
  Adnan Menderes Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN   Prof. Dr. Hatice YURTSEVER
  Akdeniz Üni. İİBF   Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.
       
  Prof. Dr. N Semih ÖZ   Heybet BER
  Ankara Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Nagihan OKTAYER   İbrahim ÇILGIN
  İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Nihal SABAN   İhsan AKAR
  Marmara Üni. Hukuk Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   İlhan ÖZKAN
  Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Dr. İrem DİDİNMEZ
  Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Hacettep Üni. İİBF
       
  Prof. Dr. Rahmi YAMAK   Dr. İsmail PAMUK
  Karadeniz Teknik Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Recai DÖNMEZ   İsmet POLAT
  Anadolu Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Recep PEKDEMİR   Kaan TOPCU
  İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Levent EMRE
  Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. S. Ateş OKTAR   Mehmet DİRİ
  İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU   Mehmet Fatih ÖZMEN
  Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Seyfi YILDIZ   Mete AKÇAKIN
  Kırıkkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU   Muhsin BOĞAZ
  Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Mustafa MERT
  Anadolu Üni. Rektörü   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   Mustafa TEKEŞ
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Temel GÜRDAL   Necmettin GÜNDÜZ
  Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN   Niyazi Koray GÜRHAYTA
  Selçuk Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Oğuzhan ARMAĞAN
  Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettiş Yrd.
       
  Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Oktay GÜN
  Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Doç. Dr. Coşkun KARACA   Onur DEMİRCİ
  Cumhuriyet Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ   Onur Erdem ERTEK
  Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Doç. Dr. Evren Dilek ŞENGÜR   Ömer ÇINAR
  İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
       
  Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Onur GÖK
  Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
       
  Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU   Ömer GEZER
  Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Doç. Dr. Gülfen TUNA   Özgüç ERKAN
  Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN   Doç. Dr. Özgür BİYAN
  Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
       
  Dr. Abdullah ÇELİK   Perihan AKAN ALTUNCU
  Anayasa Mahkemesi Raportörü   E. Vergi Müfettişi
       
  Dr. Abdullah TEKBAŞ   Raşit UÇAN
  Anayasa Mahkemesi Raportörü   E. Vergi Müfettişi
       
  Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Rıdvan ÖNDER
  Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
       
  Dr. Veysi SEVİĞ   Sedat İÇEL
  Marmara Üni. İİBF Emekli Öğr Ü.   Vergi Müfettişi
       
      Sedat KANLI
      Vergi Müfettişi
       
      Serdar KUŞCU
      YMM, E. Vergi Müfettişi
       
      Serdar MERMUTLU
      Vergi Müfettişi
       
      Serkan ATA
      Vergi Müfettişi
       
      Soner Dündar DEMİRCAN
      Vergi Müfettişi
       
      Suat SARIGÜL
      Vergi Denetim Kurulu Başkanı
       
      Tolga KAYA
      Vergi Müfettişi
       
      Ümman CERİT
      Vergi Müfettişi
       
      Dr. Vedat Ender TUNA
      YMM, E. Vergi Müfettişi
       
      Veysi Cumhur ENSSARİOĞLU
      Vergi Müfettişi