Yayın Politikası

06 Haziran 2018 Çarşamba


VERGİ RAPORU DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI

 

Bu belge, Vergi Raporu Dergisi (Dergi) yayın politikası olarak kabul edilen ilke ve esasları beyan etmektedir.

Dergi, her ay basılı ve elektronik olarak (vergiraporu.com.tr adresinde) yayınlanmakta ve ULAKBİM’de taranmaktadır. Yayın dili Türkçe olup, öz kısımları hem Türkçe, hem de İngilizcedir.

 

1.Yayın Konusu

Yayın konusu hukuk, iktisat ve maliye alanlarıdır.

Bu kapsamda vergi hukukuna ilave olarak, kamu harcamaları, milli emlak, mali suçlar, sosyal güvenlik hukuku, disiplin hukuku da derginin yayın alanına dahildir.

Ayrıca dergimizde, vergi hukukunun diğer bilim dalları (ekonomi, işletme, muhasebe, sosyoloji, istatistik ve planlama, siyaset bilimi gibi) ile ilişkili olduğu konularda da makaleler yayınlanmaktadır.

 

2.Makale Kabul Kriterleri

Makalelerin kabul edilebilmesi için, Vergi Raporu Dergisi Yayın ve Yazım Kurallarına uygun olmalıdır.

Makalelerde yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.

Gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Aksi halde yazara telif ücreti ödenmeyeceği gibi, söz konusu yazarın daha sonra göndereceği makaleler yayımlanmayacaktır.

Makaleler; yazarın unvanı, çalıştığı kurum gibi hususlara bakılmaksızın kabul edilmektedir. Bu kapsamda bir kişinin makalesinin yayınlanması için sahip olması gereken herhangi bir unvan bulunmamaktadır.

Hakemlerin objektif değerlendirmesini temin etmek için, hakemlerle yazarlara ilişkin bilgiler paylaşılmamaktadır. Bu nedenle yazarlar makale metninin içerisinde kendilerine ait bilgilere yer vermemelidirler.

Makalenin ilk değerlendirmesinden sonra, hakemler tarafından düzeltilerek yayınlanmasına karar verilmesi ve bu düzeltmeler için yazarla iletişim kurulması talep edilmesi durumunda yazar bilgileri hakem ile paylaşılmaktadır.

Bir kişinin makalesinin kabul edilmesi için Vergi Müfettişleri Derneğine üyelik veya Vergi Raporu Dergisine abone olma zorunluluğu yoktur. Ancak telif politikası bu kapsamda değildir.

 

3.Makale Değerlendirme Kriterleri

Bir konuda makalenin daha önce yayınlanmış olması, daha sonra aynı konuda makale yayınlanmasına engel değildir.

Makalelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterlere öncelik verilmektedir;

  a) Konusunda daha önce yayınlanmış makalelere göre özgün olması,

  b) Yeni fikir ve önerilerde bulunması,

  c) Güncel konulara değinilmiş olması,

  ç) Yeterli kaynak araştırması yapılmış olması,

  d) Dilinin sade ve anlaşılır olması,

  e) Konuya ilişkin örnek ve uygulamalara yer verilmiş olmasıdır.

Makalelerin değerlendirilmesinde olumsuz kriterlere aşağıda yer verilmiştir;

  a) Daha önce intihal yapılmış olarak makale ileten yazarların yazıları,

  b) Paragrafın tamamının alıntı yapılması,

  c) Doğrudan alıntı yapıldığı halde, yazarın ilgili bölüme kendi yazısı gibi yer vermesi,

  ç) Yazının, yasal ve idari düzenlemelerin derlenmesinden ibaret olmasıdır.

 

4.Makale Değerlendirme Sistemi

Makaleler yalnızca vergiraporu.com.tr adresinden kullanıcı üye girişi yapıldıktan sonra yüklenerek kabul edilmektedir.

Yazarlar; yükledikleri makalelerin kabul, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarını sistem üzerinden takip edebilmektedirler.

Yüklenen makaleler, konusunda uzman üç hakem tarafından değerlendirilmektedir. Makalelerin yayınlanmasına yayın kurulu tarafından karar verilmektedir.

 

5.Telif Politikası

Vergi Raporu Dergisinde yayınlanan makaleler için, makalenin Dergide yayınlanmasından sonra telif ödemesi yapılır.

Vergi Raporu Dergisinde yayınlanması uygun görülmeyip, internet sitesinde yayınlanması uygun görülen makaleler için telif ödenmez. Söz konusu makaleler için yazarlara, kitap hediye edilir.

Yayın Kurulu, telif politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

6.Makalelerin Yayınlanması Politikası

Dergimizde yayımlanmasına karar verilen makalelerin yazılı ve elektronik ortamlardaki tüm yayın hakları Vergi Raporu Dergisine aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Yayınlanmasına karar verilen makaleler, basılı olarak Vergi Raporu Dergisinde ve dijital olarak internet sayfasında (vergiraporu.com.tr) yayınlanmaktadır.

Bir makalenin basılı olarak yayınlanmamış olması, dijital olarak yayınlanmasına engel değildir.

Basılı olarak yayınlanan makalelerden her ay bir tanesi, dijital olarak internet sayfasında ücretsiz yayınlanır. Diğer makalelerin dijital görüntülenebilmesi için abone olunması gerekmektedir. Ancak Yayın Kurulu söz konusu makalelerden bir kısmının veya tamamının dijital olarak ücretsiz yayınlanmasına karar verebilir.

Makalesi yayınlanan yazarlara, makalenin yayınlandığı ay basılı dergiden üç nüsha hediye edilir.