İSTİSNA TUTARI  
  2017 2016
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600 TL 170.086 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL 340.381 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL 3.918 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL 3.918TL