Madde No Konusu 2017 Yılında Uygulanacak Tutar
MADDE 104- İlanın şekli  
  1 - İlanın vergi dairesinde yapılması 2 000.00 TL
  3- İlanın;  
  - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.000,00 TL-200.000,00 TL
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 200.000,00 TL ve üzeri
MÜKERRER    
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 24.00 TL
MADDE 153/A- Teminat tutarı 90 000,00 TL
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1-Yıllık; 170.000,00 TL
- Alış tutarı
  - Satış tutarı 230.000,00 TL
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000,00 TL
  3- İş hasılatının beş katı ite yıllık satış tutarının toplamı 170 000,00 TL
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2.40 TL
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900.00 TL
MADDE 343- En az ceza haddi  
  - Damga vergisinde 11,00 TL
  - Diğer vergilerde 21,00 TL
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  - Her bir kağit için kesilecek özet usulsüzlük cezası 1,8