BİLDİRİM VE SÜRELER  
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ DAYANAĞI
İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA, ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ
TASFİYE VE İFLAS
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 59 NOLU TEBLİĞ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN 30 GÜN  
BAŞLAMA SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY  
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN  
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ AKARYAKIT POMPALARININ ÖKC BAĞLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHLERİ a)             Erişme Kontrollü Karayolları (Otoyollan Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırlan ile mücavir alanlar içerisindeki akaryakıt istasyonlarında (satış hasılatlarına bakılmaksızın)
  01.05.2004 tarihinden itibaren
  b)             Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışlan toplamı:
  - 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.08.2004 tarihinden itibaren
  - 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.01.2005 tarihinden itibaren
  - 1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.06.2005 tarihinden itibaren
  - 1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.01.2006 tarihinden itibaren
  c)             01.08.2004 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlayacaktır.
  Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir.
  Buna göre, 58 No.lu Genel Tebliğin 5. bölümünde yer alan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin kanuni defterlerine yapacakları kayıtlar ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin 01.05.2004 tarihi, 01.08.2004 olarak değiştirilmiştir.