213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 328. maddesinde düzenlenen yenileme fonu uygulaması, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesi amacıyla satışından elde edilen karın dönem matrahı ile ilişkilendirilmeyerek yenileme giderlerini karşılamak için özel fona alınmasını sağlayan vergi erteleme müessesesidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen taşınmaz satış kazancı istisnası, kurumların bağlı değerlerini satarak mali yapılarının güçlenmesinde finansman kaynağı sağlamasını teşvik eder. Bu iki uygulama temelde farklı amaçlara dayanmasına karşın, birlikte uygulanabilirliği tartışılagelen konular arasındadır. Çalışmamızda ilgili mevzuat hükümleri irdelenerek tartışmalara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ahmet Selim ÇELİK Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 328. maddesinde düzenlenen yenileme fonu uygulaması, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesi amacıyla satışından elde edilen karın dönem matrahı ile ilişkilendirilmeyerek yenileme giderlerini karşılamak için özel fona alınmasını sağlayan vergi erteleme müessesesidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen taşınmaz satış kazancı istisnası, kurumların bağlı değerlerini satarak mali yapılarının güçlenmesinde finansman kaynağı sağlamasını teşvik eder. Bu iki uygulama temelde farklı amaçlara dayanmasına karşın, birlikte uygulanabilirliği tartışılagelen konular arasındadır. Çalışmamızda ilgili mevzuat hükümleri irdelenerek tartışmalara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..