Ağırlığı150 kilogramı ve değeri 7500 Avroyu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın yurtdışına gönderilmesi mikro ihracat olarak tanımlanmaktadır. Mükellefleri bürokratik işlemlerden ve kırtasiyecilikten kurtaran mikro ihracat aynı zamanda KDV iadesi olanağı sağlaması noktasında da önemlidir. İnternetin gelişimiyle beraber kurulan küresel ölçekteki e-ticaret sitelerine entegre olan mükelleflerin yurt dışına gönderdikleri ürünlerin karşısında yüklendikleri KDV’yi iade alabilmeleri için, Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’ne (VEDOP) (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)’nin çıktısını vergi dairesine ibraz etmeleri, ETGB dökümünün çıktısı alınamadığı durumlarda da düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının operatörden alınması yeterli olacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettişi Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Dijital ekonominin yükselen değeri oyun sektöründe hem oyun satışları hem de oyun içi eşya satışları büyük bir gelir oluşturmaktadır. Tüketiciler, sanal mağazalardan veya oyun üreticilerinin sitelerinden içerik indirebilmektedir. Ödeme araçları olarak, banka/kredi kartı, bitcoin, paypal, GSM operatörleri vb. kullanılmaktadır. Kullanıcılar Electronic Personal Identification Numbee kısaca Epin olarak adlandırılan yöntemde oyun içerisinde oyun içi eşya veya rekabet özelliklerini artıracak donanımlar satın almaktadır. Çalışmamızda çevrimiçi oyun sektörü, aracı kurumlar ve ödeme yöntemlerine değinilmiştir. Örnek uygulamalarla Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunu açısından vergilendirmeye yönelik değerlendirme yapılmıştır. Hizmet sunucularının 3 Nolu KDV beyannamesi ile ilgili detaylara yer verilerek verginin indirimi, beyanı ve ödeme durumları anlatılmıştır.

  • Girişimcilere bir işin kurulmasında borç vererek veya ortak olarak, tecrübelerini aktaran kişiler olarak tanımlanan melek yatırımcılar belli şartlar altında GVK’nın geçici 82. Maddesi kapsamında devletçe sağlanan vergi desteğinden yararlanmaktadırlar. Çalışmamızda melek yatırımcı kavramına, ülkemizde melek yatırımcılığın boyutlarına yer verilmiştir. Melek yatırımcıların bireysel katılım yatırımcısı indiriminden nasıl yararlanacakları örnek olaylar verilerek mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Girişimciler için finansman sağlayan melek yatırımcılar ve girişimcilerin temin ettikleri sermaye veyahut tecrübe kazan-kazan yaklaşımını doğurmaktadır. Özellikle son dönemde konkordato ilan eden birçok şirketin nakit ihtiyaçlarına çare olacak bir finansman yöntemidir.

  • Çalışmamızda dijital reklam kavramına, yıllar itibariyle gelişimine ve ekonomiye katkısına yer verilmiştir. Dijital reklamcılıkta paydaşlardan olan yayıncıların gelirleri ticari kazanç olarak değerlendirilmiştir. Katma Değer Vergisi açısından reklam gösterimlerinin yapıldığı yere göre yurtiçi ifa veya istisna durumları açıklanmıştır. Yurtiçi mukim reklam firmalarının KDV mükellefiyeti olmayan yayıncılardan aldıkları reklam hizmetine ilişkin KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi yönünde kanaatimiz açıklanmıştır. Çalışmamızın sonunda kayıt dışılığın engellenmesi yönünde öneriler sunulmuştur. 19.12.2018 Tarih ve 476 No. lu Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi kesintilerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..