Ağırlığı150 kilogramı ve değeri 7500 Avroyu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın yurtdışına gönderilmesi mikro ihracat olarak tanımlanmaktadır. Mükellefleri bürokratik işlemlerden ve kırtasiyecilikten kurtaran mikro ihracat aynı zamanda KDV iadesi olanağı sağlaması noktasında da önemlidir. İnternetin gelişimiyle beraber kurulan küresel ölçekteki e-ticaret sitelerine entegre olan mükelleflerin yurt dışına gönderdikleri ürünlerin karşısında yüklendikleri KDV’yi iade alabilmeleri için, Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’ne (VEDOP) (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)’nin çıktısını vergi dairesine ibraz etmeleri, ETGB dökümünün çıktısı alınamadığı durumlarda da düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının operatörden alınması yeterli olacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettişi Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Çalışmamızda dijital reklam kavramına, yıllar itibariyle gelişimine ve ekonomiye katkısına yer verilmiştir. Dijital reklamcılıkta paydaşlardan olan yayıncıların gelirleri ticari kazanç olarak değerlendirilmiştir. Katma Değer Vergisi açısından reklam gösterimlerinin yapıldığı yere göre yurtiçi ifa veya istisna durumları açıklanmıştır. Yurtiçi mukim reklam firmalarının KDV mükellefiyeti olmayan yayıncılardan aldıkları reklam hizmetine ilişkin KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi yönünde kanaatimiz açıklanmıştır. Çalışmamızın sonunda kayıt dışılığın engellenmesi yönünde öneriler sunulmuştur. 19.12.2018 Tarih ve 476 No. lu Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi kesintilerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

  • Teknolojinin gelişmesi hayatın içerisinde yer alan tüm sistemleri/düzenleri müspet yahut menfi olarak etkilemiştir. Çalışmamızın konusunu oluşturan Twitch ve benzeri oluşumlar, artık internet altyapısına sahip kişilerin kendi isteklerine göre, istedikleri her konuda yayın yaptıkları kendilerine ait interaktif bir televizyon kanalı sahibi olmalarını sağlayacak teknolojik yeniliktir. Çevrimiçi yayın hizmetlerinin giderek yaygınlaşması vergilendirme noktasında problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı Twitch ve benzeri oluşumların ve yayın yapanların ticari faaliyetini tanımlamak, yasal statülerini belirlemek ve vergilendirme noktasında yapılacak önerileri sunmaktadır.

  • Ağırlığı150 kilogramı ve değeri 7500 Avroyu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın yurtdışına gönderilmesi mikro ihracat olarak tanımlanmaktadır. Mükellefleri bürokratik işlemlerden ve kırtasiyecilikten kurtaran mikro ihracat aynı zamanda KDV iadesi olanağı sağlaması noktasında da önemlidir. İnternetin gelişimiyle beraber kurulan küresel ölçekteki e-ticaret sitelerine entegre olan mükelleflerin yurt dışına gönderdikleri ürünlerin karşısında yüklendikleri KDV’yi iade alabilmeleri için, Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’ne (VEDOP) (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)’nin çıktısını vergi dairesine ibraz etmeleri, ETGB dökümünün çıktısı alınamadığı durumlarda da düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının operatörden alınması yeterli olacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..