Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin tüketim vergileri ile ilgili algılarının, bakış açılarının ve bilinç düzeylerinin ortaya konması ve algı-bilinç düzeyine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile Sıklık (%), Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, tüketim üzerinden alınan vergileri ağır bulmaktadır. Devletin tüketim vergilerine ağırlık vererek kolay yolu seçtiği, gelir ve servet vergilerine daha fazla yer verilmesi gerektiği elde edilen diğer sonuçlardır. Demografik değişkenlerin algı ve tutumlar üzerindeki etkisi incelendiğinde ise, cinsiyet, aylıkharcama tutarı ve çocukluğun geçirildiği yerleşim yerlerinin büyüklüğünün de algılar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Serdar ÇİÇEK* - Hamit ÇETİN** * Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üni. - ** Araş. Gör., Süleyman Demirel Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin tüketim vergileri ile ilgili algılarının, bakış açılarının ve bilinç düzeylerinin ortaya konması ve algı-bilinç düzeyine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile Sıklık (%), Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, tüketim üzerinden alınan vergileri ağır bulmaktadır. Devletin tüketim vergilerine ağırlık vererek kolay yolu seçtiği, gelir ve servet vergilerine daha fazla yer verilmesi gerektiği elde edilen diğer sonuçlardır. Demografik değişkenlerin algı ve tutumlar üzerindeki etkisi incelendiğinde ise, cinsiyet, aylıkharcama tutarı ve çocukluğun geçirildiği yerleşim yerlerinin büyüklüğünün de algılar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..