Uluslararası şirketlerin ve ticaretin artması ile birlikte, uluslararası vergileme, transfer fiyatlandırması, gayrimaddi haklar, çifte vergilendirmeyi önleme gibi konular önem kazanmıştır. Uluslararası şirketler dünya çapında yüzlerce şirket aracılığıyla onlarca ülkede faaliyet göstermektedirler. Farklı ülkelerde ödenen vergiler global karı azaltan bir faktör olup, bu şirketler kar maksimizasyonu amacıyla global vergi yükünü minimize etmek için gayret göstermektedirler. Uluslararası şirketler toplam vergi yükünü hafifletmeye çalışırken ülkelerin vergi otoriteleri ise bu şirketlerin kendi ülkelerinde elde edilen karından vergi alma amacına yönelik uygulamalar geliştirmektedir. 2019 yılının Temmuz ayı sonuna doğru ABD Başkanı Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik paylaştığı bir twitter mesajıyla GAFA1 olarak adlandırılan yeni bir vergi uygulaması gündemimize geldi. Çalışmamızda bu vergi uygulamasının başlamasına sebep olan şartlara, konu hakkındaki yargı-idare uyuşmazlıklarına, Avrupa ve dünyadaki uygulama örneklerine yer verilecek ve Türkiye açısından değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ahmet Gencer KIZILTAŞ Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Uluslararası şirketlerin ve ticaretin artması ile birlikte, uluslararası vergileme, transfer fiyatlandırması, gayrimaddi haklar, çifte vergilendirmeyi önleme gibi konular önem kazanmıştır. Uluslararası şirketler dünya çapında yüzlerce şirket aracılığıyla onlarca ülkede faaliyet göstermektedirler. Farklı ülkelerde ödenen vergiler global karı azaltan bir faktör olup, bu şirketler kar maksimizasyonu amacıyla global vergi yükünü minimize etmek için gayret göstermektedirler. Uluslararası şirketler toplam vergi yükünü hafifletmeye çalışırken ülkelerin vergi otoriteleri ise bu şirketlerin kendi ülkelerinde elde edilen karından vergi alma amacına yönelik uygulamalar geliştirmektedir. 2019 yılının Temmuz ayı sonuna doğru ABD Başkanı Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik paylaştığı bir twitter mesajıyla GAFA1 olarak adlandırılan yeni bir vergi uygulaması gündemimize geldi. Çalışmamızda bu vergi uygulamasının başlamasına sebep olan şartlara, konu hakkındaki yargı-idare uyuşmazlıklarına, Avrupa ve dünyadaki uygulama örneklerine yer verilecek ve Türkiye açısından değerlendirmelerde bulunulacaktır.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’ndan aldığı yetki ile mükelleflerin beyannamelerinin yeminli mali müşavirler tarafından imzalanması veya tasdik edilmesi konusunda tebliğler yayınlamıştır. Bu tebliğlerle Gelir İdaresi Başkanlığı; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu gibi kanunlardaki muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu gibi hükümlerden yararlanılmasını yeminli mali müşavir tasdik raporu ibrazı şartına bağlamıştır. Yeminli mali müşavirlerin yerine getirmiş olduğu işlemler yarı-kamusal nitelikte olup, tasdikini yaptıkları beyannamelerin defter ve belgelere uygun olmaması durumunda tasdikin kapsamı ile sınırlı olarak oluşabilecek vergi ziyaından sorumlu tutulmuşlardır. Yeminli mali müşavirler tarafından yatırım indirimi, KDV iadesi, serbest Gebölge faaliyet tasdiki gibi istisnadan veya bir teşvikten yararlanmak için özel amaçlı raporlar düzenlenebileceği gibi gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporu (tam tasdik raporu) da düzenlenebilir. Çalışmamızın konusunu tam tasdik raporları ile ilgili özellikli hususlar oluşturmakta olup, tam tasdik raporları ile ilgili akla gelen sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..