Döviz cinsisinden alınan/verilen avansların değerlemesiyle ilgili mevzuatta bir hükmün bulunmaması ihtilaflara yol açmış, gerek yargı gerekse idari makamlar bu konu hakkında görüş beyan ederek bu ihtilafları çözmeye çalışmıştır. Vergi İdaresinin vermiş olduğu özelgeler ile görüşlerini açıklaması ve yargının birbiriyle çelişen kararlar vermesi bu ihtilafları çözmede yeterli olmadığı kanaatini tarafımızca uyandırmıştır. Döviz cinsinden avansların değerlenmesi ile ilgili her ne kadar yargı kararları ve idarenin görüşlerinden yola çıkarak bir teamül oluşturulmaya çalışılsa da bunun herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Son dönemde yapılan yasal düzenlemelere ek olarak bu konunun da ele alınıp yasalaştırılması mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yerinde bir uygulama olacaktır. Bu çalışmada döviz cinsinden alınan/verilen avansların değerlenmesiyle ilgili yaklaşımlara değinilmiş ve bu konunun yasalaştırılarak açıklığa kavuşturulması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ahmet Murat BURULDAY Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Döviz cinsisinden alınan/verilen avansların değerlemesiyle ilgili mevzuatta bir hükmün bulunmaması ihtilaflara yol açmış, gerek yargı gerekse idari makamlar bu konu hakkında görüş beyan ederek bu ihtilafları çözmeye çalışmıştır. Vergi İdaresinin vermiş olduğu özelgeler ile görüşlerini açıklaması ve yargının birbiriyle çelişen kararlar vermesi bu ihtilafları çözmede yeterli olmadığı kanaatini tarafımızca uyandırmıştır. Döviz cinsinden avansların değerlenmesi ile ilgili her ne kadar yargı kararları ve idarenin görüşlerinden yola çıkarak bir teamül oluşturulmaya çalışılsa da bunun herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Son dönemde yapılan yasal düzenlemelere ek olarak bu konunun da ele alınıp yasalaştırılması mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yerinde bir uygulama olacaktır. Bu çalışmada döviz cinsinden alınan/verilen avansların değerlenmesiyle ilgili yaklaşımlara değinilmiş ve bu konunun yasalaştırılarak açıklığa kavuşturulması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..