Ücretlilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında indirime konu edilebilecek özel sigorta poliçelerine ödeyeceği primler, aylık vergi matrahından indirilebilmektedir. Mezkur Kanun aracılığıyla sağlanan bu hak hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması veyahut hangi özel sigortaların, ne oranda ve ne şekilde indirileceğine müteallik tereddütler hasıl olması, söz konusu haktan hiç yararlanılmaması veya eksik yararlanılması gibi sorunları ortaya çıkarmış ve bu konu hakkında açıklamalar yapılmasını elzem kılmıştır. Aynı zamanda özel sigorta kavramına farklı bir bakış açısı ile yönelmek gerekirse; prim iadeli hayat sigortalarına ödenen primlerin ücret matrahından indirimi, ücret matrahının azalmasına, neticesinde daha az vergi kesintisi yapılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, prim iadesi özelliğine sahip sigorta tipini, vergi oranları nispetinde kesin getirili bir yatırım aracına dönüştürmektedir. Söz konusu indirimin aylık sağladığı getirilerin yıllık bazdaki boyutu, bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki bir başka önemli etkendir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Cihan TÜRKER* - Yasin ÇOYGAR** *Vergi Müfettiş Yardımcısı - **Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ücretlilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında indirime konu edilebilecek özel sigorta poliçelerine ödeyeceği primler, aylık vergi matrahından indirilebilmektedir. Mezkur Kanun aracılığıyla sağlanan bu hak hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması veyahut hangi özel sigortaların, ne oranda ve ne şekilde indirileceğine müteallik tereddütler hasıl olması, söz konusu haktan hiç yararlanılmaması veya eksik yararlanılması gibi sorunları ortaya çıkarmış ve bu konu hakkında açıklamalar yapılmasını elzem kılmıştır. Aynı zamanda özel sigorta kavramına farklı bir bakış açısı ile yönelmek gerekirse; prim iadeli hayat sigortalarına ödenen primlerin ücret matrahından indirimi, ücret matrahının azalmasına, neticesinde daha az vergi kesintisi yapılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, prim iadesi özelliğine sahip sigorta tipini, vergi oranları nispetinde kesin getirili bir yatırım aracına dönüştürmektedir. Söz konusu indirimin aylık sağladığı getirilerin yıllık bazdaki boyutu, bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki bir başka önemli etkendir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..