Teknolojinin gelişmesi sonucu mükellefler vergisel yükümlülüklerini yerine getirmekte çoğu zaman yetersiz kalmakta bu alanda profesyonel olarak faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirlerden destek almak zorunda kalmaktadırlar. Bunun ne şekilde olacağı 3568 sayılı Yasa ve Tebliğler yoluyla belirtilmiştir. 213 sayılı V.U.K. ‘un 13. maddesinde mücbir sebepler sayılmış olup mükellefin adına hareket eden ve mükellef ile sözleşme yapan kişilerin iradeleri dışında ödevlerini yerine getirememesi nedeniyle mükellefin karşılaşabileceği durumlara yer verilmemiştir. Bu çalışmada uygulamada sıkça yaşanan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde, mükellefin defterlerini tutan ve bildirimlerini yerine getiren serbest muhasebeci mali müşavirlerin hastalanmaları nedeniyle mükellefin vergilendirme yönünden karşılaşabileceği sorunların mücbir sebep hallerinden sayılıp sayılamayacağı irdelenecek olup çözüm yolları araştırılacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

HASAN IŞILDAK Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Teknolojinin gelişmesi sonucu mükellefler vergisel yükümlülüklerini yerine getirmekte çoğu zaman yetersiz kalmakta bu alanda profesyonel olarak faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirlerden destek almak zorunda kalmaktadırlar. Bunun ne şekilde olacağı 3568 sayılı Yasa ve Tebliğler yoluyla belirtilmiştir. 213 sayılı V.U.K. ‘un 13. maddesinde mücbir sebepler sayılmış olup mükellefin adına hareket eden ve mükellef ile sözleşme yapan kişilerin iradeleri dışında ödevlerini yerine getirememesi nedeniyle mükellefin karşılaşabileceği durumlara yer verilmemiştir. Bu çalışmada uygulamada sıkça yaşanan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde, mükellefin defterlerini tutan ve bildirimlerini yerine getiren serbest muhasebeci mali müşavirlerin hastalanmaları nedeniyle mükellefin vergilendirme yönünden karşılaşabileceği sorunların mücbir sebep hallerinden sayılıp sayılamayacağı irdelenecek olup çözüm yolları araştırılacaktır.


    • Ozan Devrim DIRKALI

      09.07.2018 04:07

      Güncel bir soruna değinen üstadımızı makalesinden ötürü tebrik ediyor ve değerli katkılarının devamını bekliyoruz...