Kapitalist sistem çarklarını; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapma üzerine inşa etmişken, aşağıda anlatılmaya çalışılan hususlar belki de teoriden öteye gidemeyecektir. Dünyada yaşanan yoksulluğa, belki de tek çözüm devletlerin yoksulluk ile mücadelede daha sert ve radikal kararlar almasında yatmaktadır. Aslında toplumda beklenen, daha doğrusu yoksulların beklediği ve hayal ettiği şey bir gün Robin Hood’un gelip kapılarını çalmasıdır. İşte bu noktada büyüme, gelir dağılımı ve işsizlik üzerinde etkili olan yoksulluğu azaltan ve ortadan kaldıran Robin Hood felsefesine bürünmüş bir vergi politikası mümkün müdür? Aslında hayal edilen zenginden alıp fakire veren bir vergi sistemidir. (Robin Hood Vergisi) Bu çalışmamda yoksulluk kavramının çerçevesi çizilmeye çalışılacak olup, yoksulluğun yarattığı baskıyı ortadan kaldırmada ya da en azından azaltmada etkili olabilecek vergi politikaları üzerinde durulacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ümit Çağlar IŞIKOĞLU Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kapitalist sistem çarklarını; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapma üzerine inşa etmişken, aşağıda anlatılmaya çalışılan hususlar belki de teoriden öteye gidemeyecektir. Dünyada yaşanan yoksulluğa, belki de tek çözüm devletlerin yoksulluk ile mücadelede daha sert ve radikal kararlar almasında yatmaktadır. Aslında toplumda beklenen, daha doğrusu yoksulların beklediği ve hayal ettiği şey bir gün Robin Hood’un gelip kapılarını çalmasıdır. İşte bu noktada büyüme, gelir dağılımı ve işsizlik üzerinde etkili olan yoksulluğu azaltan ve ortadan kaldıran Robin Hood felsefesine bürünmüş bir vergi politikası mümkün müdür? Aslında hayal edilen zenginden alıp fakire veren bir vergi sistemidir. (Robin Hood Vergisi) Bu çalışmamda yoksulluk kavramının çerçevesi çizilmeye çalışılacak olup, yoksulluğun yarattığı baskıyı ortadan kaldırmada ya da en azından azaltmada etkili olabilecek vergi politikaları üzerinde durulacaktır.

  • ÖZ Konu başlığı her ne kadar bu makaleyi okuma gayretini göstereceklere kanunlar ile hüküm altına alınmış ve yasak olarak isnat edilmiş bir fiilin, vergisel açıdan çerçevesi yoruma mahal vermeyecek şekilde belirlenmiş ve mevzuatın sarih olduğu algısını oluştursa da gel gelelim vergi kanunları olayı bu kadar basit yorumlamamaktadır. Kanunen yasaklanmış fiillerin vuku bulması beraberinde vergisel yükümlülüğü de doğurmakta ve tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Çalışmam sırasında, konunun vergi kanunları açısından çerçevesinin henüz net olarak belirlenmemiş olduğunu, kanunen yasaklanmış fiillerin ceza ve vergi kanunları bağlamında hala tartışıldığını ve konunun aslında çok derin ve meşakkatli olduğunu bir kez daha görmeme ve anlamama vesile olduğunu da belirtmek isterim.

  • Hiç yorum bulunmuyor..