7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanundan kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31 Temmuz) kadar ilgili idareye başvuruda bulunan mükellefler yararlanabilecektir. Kanunun çıkarılmasındaki amaç; kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını sağlamaktır. Ayrıca işletme kayıtlarının fiili durumlara uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesini sağlamaktır. Bu çalışmamızda söz konusu kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunacak mükelleflerin gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden karşılaşılabilecek durumlar ele alınmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Boğaç İNAN Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • İşletmelerin finansal tabloları düzenleme amaçlar arasında geleceğe ilişkin karar almak, strateji geliştirmek ve hedeflere ulaşabilmek adına eksikliklerini gidermek gibi birçok anlamı vardır. Ancak enflasyon nedeniyle işletmelerin finansal tabloları tam olarak gerçek durumu yansıtmamaktadır. Bu çerçevede kanun koyucular 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde firmalar finansal tabloları yeniden düzenleyebilecektir. Bu çalışmamızda enflasyonun işletmeler ve vergiler üzerindeki etkileriyle birlikte enflasyon düzeltmesini genel hatlarıyla değerlendirmektir

  • 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanundan kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31 Temmuz) kadar ilgili idareye başvuruda bulunan mükellefler yararlanabilecektir. Kanunun çıkarılmasındaki amaç; kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını sağlamaktır. Ayrıca işletme kayıtlarının fiili durumlara uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesini sağlamaktır. Bu çalışmamızda söz konusu kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunacak mükelleflerin gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden karşılaşılabilecek durumlar ele alınmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..