Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesine eklenen 6. fıkra ile vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hususu düzenlenmiştir. Bunun için ilgili kurum veya kuruluşlar bilgi talep edebilme yetkisine sahip olmalı; paylaşılacak bilgi ise kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili olmalı ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz etmelidir. Anılan düzenlemenin kurumların görevlerini yerine getirmelerinde hız ve kolaylık sağlaması mümkündür. Ancak vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler vergi yükümlülerine ait sırlar olup, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerin koruması altındadır. Bu durumda temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının şartlarını düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesindeki ilkelere uygun olması gerekmektedir. Bu makalede anılan fıkranın Anayasa’ya uygunluğu değerlendirilecek; tespit ve eleştiriler doğrultusunda bazı önerilerde bulunulacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Kerem ÖNCÜ Dr. Araş. Gör., Çukurova Üni., Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesine eklenen 6. fıkra ile vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hususu düzenlenmiştir. Bunun için ilgili kurum veya kuruluşlar bilgi talep edebilme yetkisine sahip olmalı; paylaşılacak bilgi ise kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili olmalı ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz etmelidir. Anılan düzenlemenin kurumların görevlerini yerine getirmelerinde hız ve kolaylık sağlaması mümkündür. Ancak vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler vergi yükümlülerine ait sırlar olup, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerin koruması altındadır. Bu durumda temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının şartlarını düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesindeki ilkelere uygun olması gerekmektedir. Bu makalede anılan fıkranın Anayasa’ya uygunluğu değerlendirilecek; tespit ve eleştiriler doğrultusunda bazı önerilerde bulunulacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..