Vergilendirmenin amacı kamu giderlerinin finansmanı olsa da gelir dağılımında adaletin sağlanması (mali olmayan amaç) gibi sosyal politika aracı olarak da kullanılmaktadır. Mali amaç dışı vergilendirme istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması gibi amaçlarla vergi teşvikleri, sübvansiyonlar vb. enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu gibi toplum mühendisliğinin aracı olan yönlendirici vergiler bireylerin tekrarlanan ekonomik, sosyal, kültürel satın alma davranışları ve ekonomik ve sosyal durumlarıyla örtüşen tercihler ağı olan tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için kullanılabilmektedir. Vergi yükümlülerinin salınan vergiye karşı takındıkları tutumlar, ekonomik, sosyal ve siyasal yapının etkisiyle vergiyi benimseme, uyum gösterme, vergiden sakınma veya vergi kaçırma şekillerinde ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, yönlendirici vergilerde vergi uyumu incelenirken, dolaylı vergilerde kanuni mükellef ve fiili mükellef ayrımına gidilmiştir. Dolaylı vergilerde oran indirimleri de verginin mali ve mali olmayan amaçları yönünden değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki vergiye bakış açısı, vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi oranlarının yüksekliği hususlarına değinildikten sonra Türk vergi sisteminde vergi uyumunu arttırıcı etkiye sahip olabilecek önerilere yer verilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Sıdıka Semra AKSOY* - Mustafa Erkan ÜYÜMEZ** *Uzman, Milli Savunma Bakanlığı - ** Prof.Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergilendirmenin amacı kamu giderlerinin finansmanı olsa da gelir dağılımında adaletin sağlanması (mali olmayan amaç) gibi sosyal politika aracı olarak da kullanılmaktadır. Mali amaç dışı vergilendirme istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması gibi amaçlarla vergi teşvikleri, sübvansiyonlar vb. enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu gibi toplum mühendisliğinin aracı olan yönlendirici vergiler bireylerin tekrarlanan ekonomik, sosyal, kültürel satın alma davranışları ve ekonomik ve sosyal durumlarıyla örtüşen tercihler ağı olan tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için kullanılabilmektedir. Vergi yükümlülerinin salınan vergiye karşı takındıkları tutumlar, ekonomik, sosyal ve siyasal yapının etkisiyle vergiyi benimseme, uyum gösterme, vergiden sakınma veya vergi kaçırma şekillerinde ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, yönlendirici vergilerde vergi uyumu incelenirken, dolaylı vergilerde kanuni mükellef ve fiili mükellef ayrımına gidilmiştir. Dolaylı vergilerde oran indirimleri de verginin mali ve mali olmayan amaçları yönünden değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki vergiye bakış açısı, vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi oranlarının yüksekliği hususlarına değinildikten sonra Türk vergi sisteminde vergi uyumunu arttırıcı etkiye sahip olabilecek önerilere yer verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..