Vergi ahlakı, vatandaşların vergi ile ilgili görev ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Vergi ahlakını belirleyen faktörleri demografik, ekonomik ve sosyo-psikolojik etkenler olarak sıralamak mümkündür. Toplumun vergi ahlakını şekillendiren bu faktörleri tespit etmek vergi uyumu açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Burdur ilinin vergi ahlakı skorunu ve vergi ahlakını belirleyen faktörleri tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni Burdur İlinde faaliyet gösteren vergi mükelleflerinden oluşmaktadır. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Burdur ilinin vergi ahlakı skoru 3,349 olarak hesaplanmıştır. Sosyal ve ekonomik faktörlerin vergi ahlakı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla ise korelasyon testi uygulanmıştır. Vergi ahlakı ile vergi ahlakını etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönlü ancak zayıf bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Uğur ÇİÇEK* - Gizem UYGUN** *Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üni., İİBF Maliye Bölümü - **Bilim Uzmanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi ahlakı, vatandaşların vergi ile ilgili görev ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Vergi ahlakını belirleyen faktörleri demografik, ekonomik ve sosyo-psikolojik etkenler olarak sıralamak mümkündür. Toplumun vergi ahlakını şekillendiren bu faktörleri tespit etmek vergi uyumu açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Burdur ilinin vergi ahlakı skorunu ve vergi ahlakını belirleyen faktörleri tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni Burdur İlinde faaliyet gösteren vergi mükelleflerinden oluşmaktadır. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Burdur ilinin vergi ahlakı skoru 3,349 olarak hesaplanmıştır. Sosyal ve ekonomik faktörlerin vergi ahlakı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla ise korelasyon testi uygulanmıştır. Vergi ahlakı ile vergi ahlakını etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönlü ancak zayıf bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..