Ülkelerin birbirlerine bağımlılığının en üst düzeyde olduğu günümüzde, yolsuzluklar, toplum ahlakını, hukuk devleti anlayışını ve ekonomik gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı hallerde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin belirlenen sürelerde mal bildiriminde bulunmadığına veya kanuna aykırı bildirimde bulunduğuna ve hediye almak suretiyle menfaat sağladığına tanık olunmaktadır. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda, Kanunda sayılan kişilerin mal bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edinmelerinin denetimi, gerçeğe aykırı açıklamada bulunma, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme halinde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. Yine bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri, görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaklanmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ertuğrul TURAN Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ülkelerin birbirlerine bağımlılığının en üst düzeyde olduğu günümüzde, yolsuzluklar, toplum ahlakını, hukuk devleti anlayışını ve ekonomik gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı hallerde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin belirlenen sürelerde mal bildiriminde bulunmadığına veya kanuna aykırı bildirimde bulunduğuna ve hediye almak suretiyle menfaat sağladığına tanık olunmaktadır. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda, Kanunda sayılan kişilerin mal bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edinmelerinin denetimi, gerçeğe aykırı açıklamada bulunma, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme halinde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. Yine bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri, görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaklanmıştır.

  • Otomotiv sanayi yarattığı katma değer, istihdama ve ihracata katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ülke ekonomileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, motorlu taşıt imalatında özel tüketim vergisi yükünün azaltılarak otomotiv sanayinin daha rekabetçi kılınması amacıyla, 7103 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 9/A maddesi eklenmiş olup, 01/04/2018 tarihinden itibaren, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan çekici, minibüs, otobüs, binek otomobil, kamyon, motosiklet gibi taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör, uzaktan kumanda cihazı gibi malların alış faturaları ve benzeri belgeleri üzerinde gösterilen ve beyan edilip ödenen özel tüketim vergisinin, (II) sayılı listedeki malların sanayi sicil belgeli imalatçısına iade edilmesine imkan tanınmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..