Vergi mevzuatımıza 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi yönünden hasılat esaslı vergilendirme yöntemi, gelir ve kurumlar vergisi yönünden de hasılat esaslı kazanç tespiti yöntemi ihdas edilmiştir. Hasılat esaslı vergilendirme uygulamasından, münhasıran şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Katma Değer Vergisi açısından, yapılan toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılatlara uygulayacak vergi oranı KDV dahil tutar üzerinden %1,5 olarak belirlenmiştir. Gelir/Kurumlar vergisi yönünden ise, elde edilen gayrisafi hasılatlarının (katma değer vergisi dahil) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınması öngörülmüştür.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Zeyneddin ÇETİN Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi mevzuatımıza 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi yönünden hasılat esaslı vergilendirme yöntemi, gelir ve kurumlar vergisi yönünden de hasılat esaslı kazanç tespiti yöntemi ihdas edilmiştir. Hasılat esaslı vergilendirme uygulamasından, münhasıran şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Katma Değer Vergisi açısından, yapılan toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılatlara uygulayacak vergi oranı KDV dahil tutar üzerinden %1,5 olarak belirlenmiştir. Gelir/Kurumlar vergisi yönünden ise, elde edilen gayrisafi hasılatlarının (katma değer vergisi dahil) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınması öngörülmüştür.

  • 7143 sayılı Kanunun artırım hükümlerinden yararlanabilmek için 31/08/2018 tarihine kadar bildirimde bulunulması gerekmekte olup, artırım nedeniyle tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şarttır. Yasaya göre, artırımda bulunan mükellefler hakkında 18/05/2018 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 31/07/2018 tarihine kadar sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir. Sonuçlandırılması halinde ise, inceleme raporları/ takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulması durumunda bulunan matrah farkı ile artırılan matrahlar birlikte değerlendirilecek; incelemelere ait raporların ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonra artırımda bulunulması halinde de, mahsup imkanından yararlanılamayacaktır. Öte yandan artırımda bulunulmasa bile, 18/05/2018 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri sonucunda çıkan vergi ve cezalar bu Kanunun 4’ üncü maddesi kapsamında ayrıca yapılandırılabilecektir.

  • Bu yazı; 6111 sayılı Kanunun Geçici 3'üncü maddesiyle, 5811 sayılı Kanunda yer alan mahsup imkanından yararlanacak iki mükellef grubunun durumu ile ilgilidir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..