Yeni nesil dijital yayıncılık platformlarının esas itibariyle gelirleri üyelik karşılığında aldıkları bedellerdir. Çalışmamızda üyelik gelirlerinin kazancı gelir unsurları itibariyle incelenmiştir. Bedelsiz olarak deneme süresi altında sunulan hizmetlerin vergilendirilmesine, yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bedelsiz hizmet ifaları, Katma Değer Vergisi açısından iskonto ve promosyon yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonunda “değerin elde edildiği yerde vergilendirilmesi” görüşü savunularak vergilendirmeye yönelik görüşler paylaşılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Oğuzhan ARMAĞAN Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Yeni nesil dijital yayıncılık platformlarının esas itibariyle gelirleri üyelik karşılığında aldıkları bedellerdir. Çalışmamızda üyelik gelirlerinin kazancı gelir unsurları itibariyle incelenmiştir. Bedelsiz olarak deneme süresi altında sunulan hizmetlerin vergilendirilmesine, yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bedelsiz hizmet ifaları, Katma Değer Vergisi açısından iskonto ve promosyon yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonunda “değerin elde edildiği yerde vergilendirilmesi” görüşü savunularak vergilendirmeye yönelik görüşler paylaşılmıştır.

  • Girişimcilere bir işin kurulmasında borç vererek veya ortak olarak, tecrübelerini aktaran kişiler olarak tanımlanan melek yatırımcılar belli şartlar altında GVK’nın geçici 82. Maddesi kapsamında devletçe sağlanan vergi desteğinden yararlanmaktadırlar. Çalışmamızda melek yatırımcı kavramına, ülkemizde melek yatırımcılığın boyutlarına yer verilmiştir. Melek yatırımcıların bireysel katılım yatırımcısı indiriminden nasıl yararlanacakları örnek olaylar verilerek mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Girişimciler için finansman sağlayan melek yatırımcılar ve girişimcilerin temin ettikleri sermaye veyahut tecrübe kazan-kazan yaklaşımını doğurmaktadır. Özellikle son dönemde konkordato ilan eden birçok şirketin nakit ihtiyaçlarına çare olacak bir finansman yöntemidir.

  • Çalışmamızda dijital reklam kavramına, yıllar itibariyle gelişimine ve ekonomiye katkısına yer verilmiştir. Dijital reklamcılıkta paydaşlardan olan yayıncıların gelirleri ticari kazanç olarak değerlendirilmiştir. Katma Değer Vergisi açısından reklam gösterimlerinin yapıldığı yere göre yurtiçi ifa veya istisna durumları açıklanmıştır. Yurtiçi mukim reklam firmalarının KDV mükellefiyeti olmayan yayıncılardan aldıkları reklam hizmetine ilişkin KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi yönünde kanaatimiz açıklanmıştır. Çalışmamızın sonunda kayıt dışılığın engellenmesi yönünde öneriler sunulmuştur. 19.12.2018 Tarih ve 476 No. lu Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi kesintilerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..