Son yaşanan küresel kriz, dünya üzerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde gelir/servet dağılımındaki eşitsizliklerin yeniden sorgulamasına yol açmıştır. Servet unsurlarının vergilendirilmesi kapsamında son zamanlarda gündeme getirilen ve yeni tartışmalara konu olan en önemli vergi türü net servet vergisidir. Servet vergileri, bazı farklılıklar ve benzerlikler ile birlikte Türkiye ve Avrupa Birliği’nin de dâhil olduğu birçok ülkede uygulanmaktadır. Ancak servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı diğer vegi gelirlerine göre oldukça düşüktür. Son küresel ekonomik ve finans krizi sonrası servet vergisi takrar tartışmaya açılmıştır. Öne çıkan görüş, servetin yıllık gelir vergisi şeklinde vergilendirilmesidir. Avrıpa Birliği’nde bazı üye ülkeler net-servet vergisi uygularken Türkiye’ninde dâhil olduğu birçok ülke de halen veraset-intikal vergisi gibi servet vergisi türleri uygulanmaktadır. Ayrıca servetin yıllık bir vergi şekilinde vergilendirilmesi, yüksek derecede vergiye gönüllü uyumu gerektirmesinin yanısıra çifte vergilendirme, matrah aşınması ve denetim sorunları ortaya çıkaracaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Birol UBAY Dr., Gelir Uzmanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Son yaşanan küresel kriz, dünya üzerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde gelir/servet dağılımındaki eşitsizliklerin yeniden sorgulamasına yol açmıştır. Servet unsurlarının vergilendirilmesi kapsamında son zamanlarda gündeme getirilen ve yeni tartışmalara konu olan en önemli vergi türü net servet vergisidir. Servet vergileri, bazı farklılıklar ve benzerlikler ile birlikte Türkiye ve Avrupa Birliği’nin de dâhil olduğu birçok ülkede uygulanmaktadır. Ancak servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı diğer vegi gelirlerine göre oldukça düşüktür. Son küresel ekonomik ve finans krizi sonrası servet vergisi takrar tartışmaya açılmıştır. Öne çıkan görüş, servetin yıllık gelir vergisi şeklinde vergilendirilmesidir. Avrıpa Birliği’nde bazı üye ülkeler net-servet vergisi uygularken Türkiye’ninde dâhil olduğu birçok ülke de halen veraset-intikal vergisi gibi servet vergisi türleri uygulanmaktadır. Ayrıca servetin yıllık bir vergi şekilinde vergilendirilmesi, yüksek derecede vergiye gönüllü uyumu gerektirmesinin yanısıra çifte vergilendirme, matrah aşınması ve denetim sorunları ortaya çıkaracaktır.

  • Hibrit uyuşmazlıkları, özellikle çok uluslu şirketler tarafından vergisel yükümlülüklerini azaltmak için kullanılan bir agresif vergi planlaması türüdür. Hibrit uyuşmazlığı düzenlemeleri ile ilgili yapılan çalışmalar OECD’nin BEPS 2 No. lu eylem planına dayanmaktadır. Bu tür finansal araçlar ile ilgili vergilendirme bakımından en önemli sorun ülkelerin vergi sistemleri arasında farklı tanımlamaların olması ya da hiçbir kuralın bulunmayışıdır. Bu hibrit uyuşmazlık düzenlemelerini kullanan uluslararası finansal araçlar, vergilendirmeden kaçarak, vergi matrahında aşınmaya yol açmaktadır.

  • A.B.D.'de ortaya çıkan mortgage krizi, bu ülkedeki konut ve bankacılık sektöründe büyük hasarlara neden olmuş akabinde büyük kredi kuruluşlarının birer birer batmasına ve işsizliğin artmasına sebebiyet vermiştir. Ancak Amerikan Dolarının küresel sistemde hâkim değişim aracı olma özelliği ve Amerikan ekonomisinin yine küresel sistem içindeki egemen pozisyonu, bu ülkede yaşanan krizin, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine sıçramasına ve giderek bir küresel finansal kriz haline dönüşmesine yol açmıştır. Krizin ortaya çıkışının üzerinden geçen dört yıllık bir süreye rağmen etkileri halen günümüz finans piyasalarında hissedilmektedir. Özellikle, kriz nedeniyle artan işsizlik ve gelir kayıpları, devletlerin öncelikle baş etmeleri gereken zorluklar haline dönüşmüştür. Bu bağlamda, ülke yönetimlerinin sadece finansal piyasaları düzenleyici tedbirleri almaları yeterli olmamakta ayrıca vergilendirme gibi iç politika araçları vasıtasıyla işgücü piyasasına da etki etmeleri gerekmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..