7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun mükelleflere borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi hükümleri yanında bazı varlık ve kazançların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerde içermektedir. Çalışmamızda 7143 sayılı Kanunun bazı varlık ve kazançların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ele alınmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Raşit UÇAN Yeminli Mali Müşavir(EVM)

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun mükelleflere borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi hükümleri yanında bazı varlık ve kazançların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerde içermektedir. Çalışmamızda 7143 sayılı Kanunun bazı varlık ve kazançların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ele alınmıştır.

  • 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2 nci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 70 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ek 17 nci madde ile işverenlerin geçmişte yararlanmadıkları sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmalarına, işverenlerin geçmişte yararlandıkları sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimlerinin daha avantajlı bir başka sosyal güvenlik prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. Şartları taşıyan işverenler 01.06.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurarak düzenlemeden yararlanabilirler

  • Hiç yorum bulunmuyor..