Bu çalışmanın amacı OECD genelinde 2018 yılında gerçekleştirilen kurumlar vergisi reformlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda yapılan reformları üç grupta toplamak mümkündür. Bazı ülkeler yasal kurumlar vergisi oranlarında reform yapmıştır. Bazı ülkeler bunun yanında vergi teşviklerinin kapsamını genişletmiş: genel yatırım teşviklerinde ve indirimlerde değişikliğe gitmiştir. Bazı ülkeler ise kurumlar vergisi matrahını genişletme çabalarını sürdürmüşlerdir. Ancak bu konuda ülke uygulamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkeler zararların ileriye doğru taşınmasına sınırlama getirirken, bazı ülkeler öz sermaye ile finansmana ayrıcalık tanıyan faiz indirimi kurallarında değişikliğe gitmiştir. Bazı ülkeler ise gayrimaddi varlıklarda sermaye harcamalarının indirimine sınırlama getirmiştir. Ayrıca yüksek dijitalleşme seviyesine ulaşmış işletmelerin vergilendirilmesi konusu 2018 yılında ülkelerin temel ilgi odağı haline gelmiştir. Bütün bu reformlar çalışmada ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Sonuç kısmında ise bir takım tespitler ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ali ÇELİKKAYA Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üni

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmanın amacı OECD genelinde 2018 yılında gerçekleştirilen kurumlar vergisi reformlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda yapılan reformları üç grupta toplamak mümkündür. Bazı ülkeler yasal kurumlar vergisi oranlarında reform yapmıştır. Bazı ülkeler bunun yanında vergi teşviklerinin kapsamını genişletmiş: genel yatırım teşviklerinde ve indirimlerde değişikliğe gitmiştir. Bazı ülkeler ise kurumlar vergisi matrahını genişletme çabalarını sürdürmüşlerdir. Ancak bu konuda ülke uygulamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkeler zararların ileriye doğru taşınmasına sınırlama getirirken, bazı ülkeler öz sermaye ile finansmana ayrıcalık tanıyan faiz indirimi kurallarında değişikliğe gitmiştir. Bazı ülkeler ise gayrimaddi varlıklarda sermaye harcamalarının indirimine sınırlama getirmiştir. Ayrıca yüksek dijitalleşme seviyesine ulaşmış işletmelerin vergilendirilmesi konusu 2018 yılında ülkelerin temel ilgi odağı haline gelmiştir. Bütün bu reformlar çalışmada ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Sonuç kısmında ise bir takım tespitler ve değerlendirmeler yapılacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..